Apanet Green System Sp. z o.o.

Case study

INTELIGENTNY SYSTEM STEROWANIA OŚWIETLENIEM W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz to jedno z najdynamiczniej rozwijających się miast w Polsce, to także jedno z najbardziej zielonych i przyjaznych mieszkańcom miast w Europie; 40% Bydgoszczy to parki, zieleńce i lasy.

Nowoczesne rozwiązania technologiczne wpisują Bydgoszcz na listę dążących do zaszczytnego miana Smart City. Bydgoszcz promuje inwestycje nisko emisyjne, przyjazne dla środowiska i oszczędzające energię elektryczną. Aby dostarczyć mieszkańcom wydajne, bezpieczne i przyjazne dla środowiska oświetlenie, miasto zdecydowało się na wymianę opraw ulicznych na nowoczesne oprawy LED wraz z inteligentnym systemem sterowania światłem, opracowanym przez Apanet Green System. Był to największy tego typu projekt w Europie Środkowo-Wschodniej.

Dzięki niemu miasto ma możliwość sterowania natężeniem oświetlenia w zależności od rzeczywistych potrzeb — natężenia ruchu, warunków pogodowych czy pory roku. W przypadku awarii, system automatycznie powiadamia o usterce, dzięki czemu możliwa jest natychmiastowa reakcja. Technologia została zaprojektowana w zgodzie z założeniami otwartości i interoperacyjności, co oznacza, że przy kolejnych modernizacjach, miasto nie jest związane z tylko jednym dostawcą, ale ma swobodę wyboru najkorzystniejszej oferty.

Realizacja przyniosła Bydgoszczy wiele wyróżnień, m.in. w konkursie Najlepsze Zielone Zamówienie Publiczne. Bydgoska instalacja rozrasta się o kolejne, mniejsze projekty i liczy już 10 170 punktów świetlnych objętych inteligentnym systemem sterowania Apanet.

Dzięki wdrożeniu systemu znacząco wzrosło bezpieczeństwo na drogach, a zużycie energii elektrycznej przez oświetlenie o niemal 60% , spadku kosztów eksploatacyjnych o prawie 50%, a także redukcji emisji szkodliwego CO2 o ponad 55%.

PROJEKT MODERNIZACJI INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ W MIEŚCIE KĘDZIERZYN-KOŹLE

Kędzierzyn-Koźle charakteryzuje się atrakcyjnym krajobrazem oraz lokalizacją przyjazną rozwojowi przemysłu. Bliskość autostrady A4, międzynarodowa magistrala kolejowa przebiegająca przez miasto oraz odrzański szlak wodny czynią z miasta ośrodek o niebywałym potencjale i możliwościach rozwojowych.

Wdrożenie inteligentnego systemu była kolejną inicjatywą Urzędu Miasta, który m.in. zapewnia pełną elektroniczną obsługę mieszkańców, zapewnia bezpłatny system informowania, posiada wdrożony system monitorowania jakości powietrza a także program zapewniający bezpieczeństwo mieszkańcom – „Razem bezpieczniej”.

Dzięki modernizacji instalacji i zastosowaniu inteligentnego systemu sterowania oświetleniem wdrożono harmonogramy pracy oświetlenia miasta, każda usterka związana z funkcjonowaniem opraw jest widoczna w systemie nadrzędnym, a firma sprawująca serwis zyskała przyjazne narzędzie do uzyskiwania bieżących informacji o oświetleniu.

Dostarczony system sterowania oświetleniem pozwala na monitorowanie i sterowanie ponad 2 900 oprawami oświetleniowymi.

INTELIGENTNY SYSTEM STEROWANIA OŚWIETLENIEM W TYCHACH

W ostatnich latach w Tychach zrealizowano wiele inwestycji i projektów, dzięki którym miasto się rozwija, a poziom życia mieszkańców Tychów wzrasta. Tylko w ostatnich kilku latach przebudowano DK-44 – jedną z głównych dróg w mieście, zakupiono nowoczesny tabor, powstała nowa zajezdnia autobusowa oraz mieszkania komunalne i Dom Pomocy Społecznej dla tyskich seniorów.

Nie ulega także wątpliwości, że Tychy są dzisiaj liderem w stosowaniu technologii Smart City na Górnym Śląsku. Na ukończeniu jest realizacja wartego ponad 120 milionów złotych projektu Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem, który usprawni komunikację miejską i zwiększy bezpieczeństwo na drogach. W tym czasie powstał także Wodny Park Tychy, Stadion Lekkoatletyczny i nowa przystań kajakarska nad jeziorem Paprocańskim.

Projekt wdrożenia inteligentnego systemu sterowania oświetleniem w Tychach, prowadzony jest etapami od 2014 roku i obecnie pozwala na monitorowanie i sterowanie 6 0000 opraw oświetleniowych.

Na rozwiązanie składają się oprawy LED polskiego producenta ROSA, sterowniki opraw i kontrolery APANET oraz oprogramowanie monitorującego i sterujące Streetlight.Vision.

Cały system pracuje w standardzie otwartej sieci komunikacyjnej LonTalk opracowanej przez Echelon, która umożliwia współdziałanie produktów od różnych producentów zapewniając interoperacyjność, szeroki dostęp do komponentów pracujących w technologii otwartej, łatwość integracji, niezawodność komponentów i całego systemu oraz swobodny wybór dostawców i producentów produktów, wybór integratorów, jak również wykonawców usług.

Poza oczywistymi korzyściami w postaci oszczędności kosztów energii (o 60%), oraz kosztów naprawy usterek projekt znacząco zmniejszył emisję CO2 i poprawił bezpieczeństwo ruchu drogowego.

BEZPIECZNA I ENERGOOSZCZĘDNA AUTOSTRADA BURSZTYNOWA DZIĘKI INTELIGENTNEMU SYSTEMOWI STEROWANIA OŚWIETLENIEM APANET

Autostrada A1 – zwana Bursztynową jest jedyną polską autostradą o przebiegu południkowym. Obecnie trasa łączy Trójmiasto z Piotrkowem Trybunalskim oraz (po 80 kilometrach przerwy) Częstochowę z granicą w Gorzyczkach. Docelowo przebiegać zaś będzie z Trójmiasta przez Grudziądz, Toruń, Włocławek, Łódź, Piotrków Trybunalski, Częstochowę, Pyrzowice, Gliwice do granicy z Czechami w Gorzyczkach. Ostatni odcinek autostrady ma zostać ukończony w październiku 2022.

Apanet miał zaszczyt uczestniczyć w modernizacji systemu oświetlenia na trasie autostrady oraz na węzłach Sośnica-Maciejów i Gliwice-Wschód. To obecnie największe węzły komunikacyjne w Polsce, więc zarządowi GDDiKA zależało na systemie niezawodnym, o wysokich parametrach jakościowych i jednocześnie otwartym.

W systemie skonfigurowano komunikację między elementami systemu sterowania oświetleniem drogowym w oparciu o otwarte protokoły.

System pozwala na automatyczne kontrolowanie światła opraw w zależności od potrzeb konserwacyjnych, warunków pogodowych, czy też natężenia ruchu.

Na węźle Sośnica wykorzystywane do sterowania oświetleniem są także stacje pogodowe i radary wykonujące pomiary ruchu – przystosowane do pomiaru w czasie rzeczywistym i rejestrowania parametrów ruchu. Dane pomiarowe przesyłane są do systemu sterowania, który automatycznie dostosowuje odpowiedni poziom oświetlenia, dzięki czemu zmniejsza się zużycie energii. W wypadku wzrostu natężenia ruchu lub złych warunków pogodowych oprawy świecą z większym natężeniem, co pozwala zwiększyć bezpieczeństwo kierowców.

Obecnie autostradę A1 oświetla ponad 6 000 inteligentnie sterowanych opraw.

INTELIGENTNY SYSTEM STEROWANIA OŚWIETLENIEM PÓŁNOCNEJ OBWODNICY JĘDRZEJOWA – DK 78

Projekt inteligentnego sterowania oświetleniem obwodnicy Jędrzejowa objął sterowaniem 320 opraw oświetleniowych i umożliwił pełną kontrolę poszczególnych lamp na całym obszarze z poziomu systemu zarządzania, permanentny audyt energetyczny całej sieci, błyskawiczną informację o awariach, automatyczny odczyt poziomu natężenia ruchu (pętle indukcyjne) i dostosowanie do niego poziomu natężenia oświetlenia – w przypadku zmniejszonego natężenia ruchu moc lamp jest redukowana, co generuje znaczne oszczędności bez ograniczania funkcjonalności. Zapewnia to lepsze oświetlenie miejsc szczególnie niebezpiecznych.

INTELIGENTNY SYSTEM STEROWANIA OŚWIETLENIEM NA TERENIE TSSE

Projekt inteligentnego sterowania oświetleniem na terenie TSSE (Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna) polegał na doposażeniu w sterowanie istniejącej instalacji oświetleniowej.

Sterowniki zamontowano w słupach lamp, nie ingerując w istniejące okablowanie ani oprawy.

Dzięki takiemu rozwiązaniu oświetlenie zużywa o 33% mniej energii elektrycznej, gwarantując pełną kontrolę poszczególnych lamp na całym obszarze z poziomu systemu zarządzania, stały audyt energetyczny całej sieci, natychmiastową informację o awariach oraz pomiary czasu pracy poszczególnych lamp, co umożliwia planowanie wymiany źródeł światła.

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA W LEGNICY

Projekt modernizacji ulicy Sudeckiej został wykonany we współpracy z firmą Luxon, producentem wysokiej jakości opraw oświetleniowych LED.

Wyzwaniem w projekcie było wykorzystanie istniejących słupów, które znajdują się tylko po jednej stronie jezdni, w dodatku w sporych odległościach od siebie. Aby odpowiednio doświetlić drogę oraz chodnik Luxon zastosował oprawy świetlne o dużej efektywności, zaś Apanet zapewnił pełną kontrolę i możliwość dostosowania mocy oświetlenia do aktualnych warunków.

Trudności związane z brakiem połączenia między szafami zasilającymi udało się rozwiązać za pomocą bezprzewodowego połączenia części opraw a sam projekt, dający zmniejszenie zużycia energii o 70% zrealizowano w niecały miesiąc.

O projekcie mogą Państwo także przeczytać na: https://polskiprzemysl.com.pl/budownictwo/oswietlenie-uliczne/