Apanet Green System Sp. z o.o.

Produkty

Apanet Green System oferuje kompleksowe rozwiązanie oświetleniem w standardzie otwartym, potwierdzonym certyfikatem niezależnej organizacji LonMark International, zgodnie z dokumentem Komisji Europejskiej „Europejskie Ramy Interoperacyjności ver. 1.0”.

System oparty jest na standardzie ISO/IEC 14908. W skład systemu sterowania oświetleniem wchodzą:

STEROWNIKI SERII GLC100/GLC200

Sterowniki serii GLC100/GLC200 przeznaczone są do sterowania jednym lub dwoma źródłami światła (oprawami oświetleniowymi) w ramach systemów sterowania oświetleniem zewnętrznym (ulicznym, parkowym etc.).

Sterownik wykorzystuje komunikację w standardzie LonWorks za pomocą sieci energetycznej (komunikacja PowerLine), co znacząco redukuje koszty instalacji.

STEROWNIKI SEGMENTOWE (GreenLight Serwer)

Sterowniki segmentowe pozwalają zarządzać siecią sterowników serii GLC100/GLC200 sterującymi poszczególnymi źródłami światła (oświetlenie uliczne, parkowe etc.) za . Komunikacja ze sterownikami odbywa się za pomocą sieci zasilającej (komunikacja PowerLine) w standardzie LonWorks.

PLATFORMA INFORMATYCZNA STERUJĄCA OŚWIETLENIEM

System Streetlight.Vision jest otwartą platformą do kontroli i monitorowania zewnętrznych sieci oświetleniowych (drogi, ulice, tunele, ciągi piesze) za pomocą komunikacji z użyciem istniejących przewodów zasilających (PLC) lub bezprzewodowej.