Apanet Green System Sp. z o.o.

O systemie

Opis systemu sterowania

System sterowania oświetleniem jest systemem otwartym zgodnie z dokumentem Komisji Europejskiej „Europejskie Ramy Interoperacyjności ver. 1.0”, który definiuje standard otwarty jako:

 • stworzony i zarządzany przez niedochodową organizację;
 • opublikowany – jego specyfikacja jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych;
 • wszelkie prawa autorskie, patenty i inna własność przemysłowa związane ze standardem są nieodwołalnie udostępnione bez opłat;
 • nie ma żadnych ograniczeń w jego wykorzystaniu.

System oparty jest na standardzie ISO/IEC 14908 a otwartość systemu potwierdzona jest certyfikatem niezależnej organizacji LonMark International.

Główny sterownik (SC) wysyła informację poprzez kable zasilające o redukcji mocy do opraw, które zasilane są poprzez moduły sterownicze zlokalizowane we wnękach słupowych, umożliwiające pełną kontrolę pracy oprawy.

System umożliwia:

 • płynną regulację mocy każdej lampy osobno jak i w grupach w zakresie co najmniej 50-100% mocy, poprzez interfejs 1-10V lub DALI,
 • sterowanie oświetleniem na żądanie z poziomu strony internetowej,
 • tworzenie nowych lub zmianę istniejących stref oświetlenia (grup opraw sterowanych identycznie) bez konieczności inwestycji w infrastrukturę oświetleniową,
 • niezależne sterowanie każdej strefy,
 • detekcję i raportowanie awarii każdego źródła światła i szafy,
 • pomiar zużycia energii elektrycznej poszczególnych opraw w zdefiniowanych przedziałach czasowych,
 • realizację automatycznych algorytmów sterowania z nastawieniem na oszczędności zużycia energii elektrycznej,
 • pracę ze sterownikami opraw co najmniej trzech niezależnych producentów,
 • podpięcie do istniejącej sieci zasilania oświetlenia innych urządzeń elektrycznych, które będą permanentnie zasilane napięciem 230 V bez względu na sterowanie oświetleniem,
 • archiwizację zdarzeń, alarmów, awarii (np. załączenie/wyłączenie oświetlenia, zmiana trybu pracy) oraz generuje okresowo zdefiniowane raporty z umożliwieniem eksportu danych do pliku csv.

Sterownik segmentowy

Sterownik segmentowy umieszczony w szafce zasilającej, umożliwia współpracę z co najmniej 160 sterownikami opraw oraz za pomocą protokołu TCP/IP i poprzez Ethernet łączy się z siecią Internet przy użyciu modemu GSM, WiFi, światłowodu lub innej technologii. Pozwala na zdalną konfigurację z wykorzystaniem interfejsu www (przeglądarki www) i za pomocą Oprogramowania Nadrzędnego z wykorzystaniem standardowych protokołów (XML, HTTP). Sterownik segmentowy komunikuje się z Oprogramowaniem Nadrzędnym za pomocą standardowych i otwartych (z powszechnie dostępną specyfikacją) protokołów, takich jak: XML, HTTPS, SMTP, wymiana plików CSV lub FTP.

Połączenie przez Internet

Administrator sieci oświetleniowej ma zdalny dostęp poprzez Internet do konfiguracji ustawień parametrów sterowania oświetleniem oraz do odczytu alarmów oraz podstawowych parametrów sieci (moc, prąd, napięcie).

Połączenie internetowe realizowane jest za pomocą karty SIM. Wymagania karty SIM:

 • karta do przesyłu danych umożliwiająca połączenie z Internetem,
 • zewnętrzny (publiczny) numer IP,
 • statyczny numer IP,
 • zalecany miesięczny transfer min. 100MB.

Sterownik oprawy

 • wbudowany przekaźnik umożliwiający fizyczne wyłączenie zasilania oprawy,
 • sterowanie oprawą za pomocą sygnału analogowego (1-10V) lub cyfrowego (DALI), w zależności od zastosowanego osprzętu sterowanych opraw,
 • możliwość zdalnej zmiany oprogramowania,
 • dodatkowe wejście dwustanowe,
 • pomiar prądu, napięcia, mocy, współczynnika mocy i czasu pracy źródła światła,
 • maksymalny dystans pomiędzy kolejnymi węzłami sieci co najmniej 400 m.