Kwiecień 2, 2019

Inteligentny system sterowania oświetleniem w Tychach

Wyzwanie

 

Miasto Tychy szukało rozwiązania umożliwiającego poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, potrzebowało także spełnić normę UE dotyczącą standardu oświetlenia drogowego w standardzie ISO / IEC 13201. Te założenia można osiągnąć poprzez wdrożenie inteligentnego systemu sterowania, który pozwala nam racjonalizować zużycie energii – na przykład poprzez dostosowanie natężenia światła do warunków drogowych, czy pogody. System pozwala nam monitorować sieć oświetleniową za pośrednictwem platformy internetowej, co zmniejsza koszty utrzymania.
Przy tak dużych projektach często niezbędne okazuje się znalezienie źródła dofinansowania. Tychy, jako jedyne miasto w województwie Śląskim zakwalifikowały się do projektu SOWA, który jest energooszczędnym programem modernizacji oświetlenia ulicznego, wspieranym przez dotacje i pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

 

Rozwiązanie

Inteligentny system sterowania oświetleniem w Tychach składa się z:

  • opraw LED polskiego producenta ROSA
  • sterowników opraw GLC142 firmy Apanet
  • Kontrolerów systemu Echelon SmartServer
  • oprogramowania monitorującego i sterującego od Streetlight.Vision

W trakcie projektu stare lampy sodowe HPS zostały zastąpione nowoczesnymi, przyjaznymi dla środowiska oprawami LED, które są w stanie zmniejszyć pobór mocy. Energooszczędne oprawy LED są przyjazne dla środowiska i mają znaczący wpływ na zmniejszenie emisji CO2, a także bezpieczeństwo ruchu. Odpowiednie dostosowanie oświetlenia do aktualnych warunków atmosferycznych wpływa na komfort pieszych i innych użytkowników dróg.
Inteligentny system sterowania oświetleniem może stale sprawdzać natężenie ruchu i warunki pogodowe oraz natychmiast reagować na wszelkie zmiany – czujniki pogodowe nie są instalowane, ale instalacja może zostać przedłużona. Awarie oświetlenia mogą zostać wykryte, a nawet przewidziane przez system, w związku z czym można poprawić szybkość reakcji i  sprawność konserwacji. Cały system pracuje w  standardzie otwartej sieci komunikacyjnej LonTalk opracowanej przez Echelon, która umożliwia współdziałanie produktów od różnych producentów.

Technologia LonWorks była kluczowa dla tego rozwiązania, ponieważ zapewnia następujące korzyści:

  • interoperacyjność i otwartość
  • szeroki dostęp do komponentów pracujących w technologii otwartej
  • łatwość integracji
  • niezawodność komponentów i całego systemu
  • swobodny wybór dostawców i producentów produktów, wybór integratorów, jak również wykonawców usług

 

Wyniki

Modernizacja przyniosła szerokie korzyści mieszkańcom miasta. Projekt znacząco poprawił bezpieczeństwo ruchu drogowego, a także pozwolił na zmniejszenie zużycia energii o szacunkowe 60%. System jest przyjazny dla środowiska, ponieważ lampy LED emitują teraz mniej szkodliwego CO2 o około 418 mg na rok.

Kolejna przewagą kosztową stanowi możliwość wysyłania informacji technicznych z oprawy o jej stanie. W przypadku awarii informacja automatycznie przepływa do panelu sterowania, bez konieczności wysyłania diagnosta. Konserwator przybywa tylko raz – w celu usunięcia usterki.