GreenLight Serwer

GreenLight Serwer pozwala zarządzać siecią sterowników serii GLC1xx sterującymi poszczególnymi źródłami światła (oświetlenie uliczne, parkowe etc.) za . Komunikacja ze sterownikami odbywa się za pomocą sieci zasilającej (komunikacja PowerLine) w standardzie LonWorks.

Rozwiń

Serwer systemu GreenLight pełni kluczową funkcję w systemie. W oparciu o sprzęt firmy Echelon i dedykowane oprogramowanie firmy APANET Green System GreenLight Serwer pozwala m.in. na:

  • realizację algorytmów sterowania pozwalających na obniżenie kosztów eksploatacji oświetlania zewnętrznego (zarówno bezpośrednich kosztów energii, jak i wydatków na obsługę i naprawy);
  • akwizycję i udostępnianie danych pomiarowych i eksploatacyjnych elementów sieci (zużycia energii, czasu pracy, awarii itp.);
  • zaawansowane zarządzanie elementami sieci w tym systemy kierowania strumieniami danych (routing) radykalnie zwiększając zasięg sieci (do 4km w typowej sieci energetycznej);
  • grupowanie źródeł światła i tworzenie wirtualnych instalacji oświetleniowych (dedykowanych poszczególnym odbiorcom – możliwość współużytkowania jednaj instalacji przez kilka podmiotów) z możliwością niezależnego rozliczania zużytej energii elektrycznej;
  • dostęp za pomocą przeglądarki www z dowolnego miejsca, na dowolnym sprzęcie (PC, tablet, smart phone)  – wbudowany serwer Web 2.0.

Załączniki:

  1. GreenLightServer_DS10pl – GreenLight Serwer Echelon SmartServer 2.0