Infrastruktura

Infrastruktura – Aby zapewnić sprawną komunikację wewnątrz systemu, czasami jest potrzeba zastosowania router’ów, coupler’ów i innych urządzeń sieciowych. Z racji, że system działa w otwartym standardzie LonWorks możliwe jest zastosowanie urządzeń działającego w standardzie dowolnego producenta

Rozwiń

Kontroler GVM100

Kontroler GVM100 przeznaczony jest do pomiaru napięcia zasilania w sieciach jedno i trójfazowych oraz zdalnego ich odczytu z wykorzystaniem komunikacji w standardzie LonWorks. Pozwala to na ciągłe monitorowanie stanu instalacji elektrycznych oraz elementów infrastruktury takich jak bezpieczniki, styczniki, przekaźniki itp.

Rozwiń

Dzięki zastosowanej transmisji danych  w otwartym standardzie LonWorks PLC (Power Line Communication – komunikacja wykorzystująca przewody zasilające) kontroler GWM100 może być stosowany we wszystkich instalacjach realizowanych w tym standardzie a w szczególności w systemach typu Inteligentne Sieci Zasilające (Smart Grid), Inteligentne Oświetlenie Uliczne (Smart Street Lighting), sterowanie budynkiem (BMS) oraz wszędzie tam, gdzie istotne jest bieżące monitorowanie parametrów zasilania.

Załączniki:

  1. GVM100_DS10pl – Specyfikacja techniczna – GVM100_DS10pl