Wrzesień 25, 2015

APANET członkiem IZBY ENERGETYKI PRZEMYSŁOWEJ I ODBIORCÓW ENERGII

Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą podmioty związane z wytwarzaniem, przesyłem, obrotem i odbiorem energii elektrycznej oraz cieplnej.
Kluczowym celem Izby jest podniesienie pozycji rynkowej przemysłowych odbiorców energii.
Firma APANET została oficjalnie włączona w poczet członków Izby. Jest to dla nas duże wyróżnienie i cieszymy się, że możemy mieć udział w tak znakomitym gronie.

 indeks

 

http://www.iep.org.pl/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=102