Listopad 19, 2015

XXIV Krajowa Konferencja Oświetleniowa Technika Świetlna 2015

ludzikc_lqW dniach 19-20 listopada 2015 roku weźmiemy udział w XXIV Krajowej Konferencji Oświetleniowej – Technika Świetlna 2015 w Warszawie. Wydarzenie jest okazją do przedstawienia najnowszych osiągnięć naukowych w dziedzinie techniki świetlnej.
Spotkaniu towarzyszyć będzie ekspercka dyskusja na temat nowoczesnych rozwiązań wykorzystywanych przy realizacji oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego.
Nasi przedstawiciele w ramach prowadzonych obrad podzielą się doświadczeniem zdobytym przy projektowaniu, wdrażaniu oraz sterowaniu inteligentnymi systemami oświetlenia ulicznego.
Konferencja organizowana jest przez Polski Komitet Oświetleniowy Stowarzyszenia Elektryków Polskich i Zakład Techniki Świetlnej Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej. Tegoroczna edycja została wpisana do kalendarza Międzynarodowego Roku Światła, którego obchody uroczyście zainaugurowano w styczniu, w siedzibie UNESCO w Paryżu.

Listopad 19, 2015

XXIV National Illumination Conference – Lighting Technology 2015

ludzikc_lq19th-20th of November 2015 we are taking part in XXIV National Illumination Conference – Lighting Technology 2015 in Warsaw. This event is a perfect opportunity to present the latest scientific developments in the field of lighting technology. During this meeting the participants will take part in aexpert discussion on innovative solutions used in the implementation of indoor and outdoor lighting. At the proceedings our representatives will share their experience gained in the design, implementation and control of smart street lighting systems.

The conference is organized by Polish National Committee on Illumination SEP and Department of Lighting Technology of Institute of Electrical Power Engineering, Warsaw University of Technology.

This year’s conference was entered in the calendar of the International Year of Light, whose celebration was inaugurated in January, at the UNESCO headquarters in Paris.

Listopad 10, 2015

Misja gospodarcza do Chile

greenevo

Dziś tj. 9 listopada 2015 roku wyruszamy z misją gospodarczą do Chile dofinansowaną przez Ministerstwo Środowiska. Jako Laureat II edycji konkursu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii będziemy promować nasze systemy na rynku Ameryki Południowej. Misja gospodarcza wpisuje się w przyjętą przez nas strategię rozwoju zakładającą ekspansję na rynki zagraniczne – dotychczas w Chile pozyskaliśmy jednego klienta.
Wydarzenie jest także idealną okazją na poszerzenie zakresu współpracy z już rozpoznanymi partnerami oraz na nawiązanie współpracy z kolejnymi.

Listopad 10, 2015

Economic mission to Chile

greenevo

Today, the 9th of November 2015 we are going to Chile on a trade mission financed by Ministry of the Environment. As a laureate of II edition of GreenEvo – Technology Accelerator Competition we will promote our systems on the South America market. The trade mission fits into our development strategy, which assumes expansion on the global market – so far we acquired one client in Chile. The event is also a great opportunity to broaden the scope of cooperation with already known partners and to cooperate with another.

Listopad 2, 2015

Śniadanie prasowe z APANET S.A.

zarowka

Podczas śniadania prasowego, które miało miejsce od koniec października w Warszawie przedstawiliśmy historię spółki APANET S.A. oraz strategię dalszego jej rozwoju. Informacje zyskały duże zainteresowanie, czego dowodzi seria artykułów i wzmianek na temat poszerzenia naszej działalności oraz prognozowanych wysokich wzrostach przychodu spółki.

Napisały o nas zarówno prasa papierowa (Gazeta Wyborcza, Parkiet), jak też portale internetowe (Bankier.pl, money.pl, wp.pl). Cieszymy się, że przedstawione przez nas informacje spotkały się z tak dużym odzewem.