Apanet Green System Sp. z o.o.

Aktualności

Rozwój czystych technologii we współpracy polsko-brytyjskiej

Dnia 28.06.2019 r. odbyło się II polsko-brytyjskie Forum Biznesu, Handlu i Inwestycji, w którym jednym z głównych gości był Wiceminister Sławomir Mazurek, a także wiceminister ds. Inwestycji w Departamencie Handlu Międzynarodowego Graham Stuart.

Rozmowy dotyczyły m.in. wymiany doświadczeń w zakresie wdrażania zielonych technologii, które znacząco mogą wpłynąć na rozwój gospodarczy, jak również zwiększenie konkurencyjności. W rezultacie uzyskamy lepszą efektywność wykorzystania zasobów naturalnych z jednoczesnym zmniejszeniem negatywnego wpływu człowieka na środowisko.