Kwiecień 4, 2018

Inteligentny system sterowania oświetleniem północnej obwodnicy Jędrzejowa – DK 78

Projekt inteligentnego sterowania oświetleniem obwodnicy Jędrzejowa polegał na instalacji w szafkach zasilających oświetlenie każdego węzła obwodnicy sterownika segmentowego, który jest na stałe podłączony poprzez sieć internetową z informatycznym systemem zarządzającym StreetLight.Vision. Sterowniki segmentowe poprzez sieć zasilającą (technologia PLC) komunikują się ze sterownikami GLC umieszczonymi w poszczególnych lampach; wysyłają sygnały ustalające wymaganą moc lampy i odbierają sygnały dotyczące parametrów elektrycznych lampy i monitorują jej prawidłowe działanie.

Dzięki zastosowaniu tego systemu możliwe jest osiągnięcie znacznych oszczędności w zużyciu energii elektrycznej. Dzięki błyskawicznej informacji o awariach sieci oświetleniowej jest możliwość szybkiej reakcji co poprawia bezpieczeństwo użytkowników drogi. System inteligentnego sterowania oświetleniem jest niejako wstępem do systemów SmartGrid i SmartCity.

Umożliwia on:

  • pełną kontrolę poszczególnych lamp na całym obszarze z poziomu systemu zarządzania; operator korzystając ze strony internetowej systemu informatycznego ma możliwość ustalania poziomu oświetlenia i może w zależności od sytuacji zmieniać moc poszczególnych lamp,
  • komunikację dwukierunkową ze sterownikami umieszczonymi w lampach: odczyt na bieżąco parametrów elektrycznych każdej lampy – permanentny audyt energetyczny całej sieci,
  • błyskawiczną informację o awariach lampy czy sieci,
  • automatyczny odczyt poziomu natężenia ruchu (pętle indukcyjne) i dostosowanie do niego poziomu natężenia oświetlenia – w przypadku zmniejszonego natężenia ruchu moc lamp jest redukowana co generuje znaczne oszczędności bez ograniczania funkcjonalności,
  • lepsze oświetlenie miejsc szczególnie niebezpiecznych nawet gdy pozostałe lampy tej sieci mają zredukowaną moc,
  • zaprzestanie redukcji mocy w sytuacjach gorszej pogody – przy podłączeniu stacji pogodowej,
  • zliczanie czasu pracy poszczególnych lamp i tym samym planowanie wymiany źródeł światła, co pomaga obniżyć koszty serwisu.