Kwiecień 4, 2018

Inteligentny system sterowania oświetleniem na terenie TSSE (Tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej).

Projekt inteligentnego sterowania oświetleniem na terenie TSSE (Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna) polegał nie na stworzeniu nowego systemu od zera, a rozwinięciu istniejącego. Tak zwane retroffiting (ang. doposażenie) jest teraz pożądane w szczególności w gminach, głównie dlatego, że nie
wymaga wymiany istniejącej instalacji, a jedynie jej ulepszenia poprzez doposażenie działających obecnie elementów. Nowe sterowniki, które zamontowane zostały w słupach lamp, komunikują się z systemem nadrzędnym poprzez sterownik segmentowy z użyciem LonWorks PLC. Warto również zauważyć, że instalacja tych sterowników nie przewiduje ingerencji w istniejące przewody czy oprawy.

Zastosowanie tego systemu ma umożliwić gminom osiągnięcie znacznych oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, jednocześnie zmniejszając koszty. Dzięki błyskawicznej informacji o awariach sieci oświetleniowej jest możliwość szybkiej reakcji, co zapewnia bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi.

Ostatnie badania wskazują, że gmina na terenie TSSE, w której wprowadzono taki system zużywa o 33% mniej energii elektrycznej, optymalizując przy tym znacznie koszty. Oszczędność tą zawdzięcza
prostemu ulepszeniu swojej instalacji oświetleniowej.

System gwarantuje:

  • pełną kontrolę poszczególnych lamp na całym obszarze z poziomu systemu zarządzania; operator korzystając ze strony internetowej systemu informatycznego ma możliwość ustalania poziomu oświetlenia i może w zależności od sytuacji zmieniać moc poszczególnych lamp,
  • komunikację dwukierunkową ze sterownikami umieszczonymi w lampach: odczyt na bieżąco parametrów elektrycznych każdej lampy – permanentny audyt energetyczny całej sieci,
  • błyskawiczną informację o awariach lampy czy sieci,
  • zliczanie czasu pracy poszczególnych lamp i tym samym planowanie wymiany źródeł światła, co pomaga obniżyć koszty serwisu,
  • zapewnienie dobrej widoczności na drodze, co poprawia bezpieczeństwo przechodniów oraz kierowców.