Inteligentny system sterowania oświetleniem północnej obwodnicy Jędrzejowa – DK 78

APANET Green System sp. z o.o. to firma technologiczna specjalizująca się w inteligentnych systemach sterowania oświetleniem. Nasze wieloletnie doświadczenie w systemach sterowania
wykorzystujemy w produkcji urządzeń a także w integracji systemów. W swoich instalacjach wykorzystujemy głównie powszechnie sprawdzony i otwarty standard LonWorks, dzięki czemu nasze systemy są w pełni kompatybilne ze zdecydowaną większością tego typu systemów na świecie.

Rozwiń

Projekt inteligentnego sterowania oświetleniem obwodnicy Jędrzejowa polegał na instalacji w szafkach zasilających oświetlenie każdego węzła obwodnicy sterownika segmentowego, który jest na stałe podłączony poprzez sieć internetową z informatycznym systemem zarządzającym StreetLight.Vision. Sterowniki segmentowe poprzez sieć zasilającą (technologia PLC) komunikują się ze sterownikami GLC umieszczonymi w poszczególnych lampach; wysyłają sygnały ustalające wymaganą moc lampy i odbierają sygnały dotyczące parametrów elektrycznych lampy i monitorują jej prawidłowe działanie.

Dzięki zastosowaniu tego systemu możliwe jest osiągnięcie znacznych oszczędności w zużyciu energii elektrycznej. Dzięki błyskawicznej informacji o awariach sieci oświetleniowej jest możliwość szybkiej reakcji co poprawia bezpieczeństwo użytkowników drogi. System inteligentnego sterowania oświetleniem jest niejako wstępem do systemów SmartGrid i SmartCity.

Umożliwia on:

 • pełną kontrolę poszczególnych lamp na całym obszarze z poziomu systemu zarządzania; operator korzystając ze strony internetowej systemu informatycznego ma możliwość ustalania poziomu oświetlenia i może w zależności od sytuacji zmieniać moc poszczególnych lamp,
 • komunikację dwukierunkową ze sterownikami umieszczonymi w lampach: odczyt na bieżąco parametrów elektrycznych każdej lampy – permanentny audyt energetyczny całej sieci,
 • błyskawiczną informację o awariach lampy czy sieci,
 • automatyczny odczyt poziomu natężenia ruchu (pętle indukcyjne) i dostosowanie do niego poziomu natężenia oświetlenia – w przypadku zmniejszonego natężenia ruchu moc lamp jest redukowana co generuje znaczne oszczędności bez ograniczania funkcjonalności,
 • lepsze oświetlenie miejsc szczególnie niebezpiecznych nawet gdy pozostałe lampy tej sieci mają zredukowaną moc,
 • zaprzestanie redukcji mocy w sytuacjach gorszej pogody – przy podłączeniu stacji pogodowej,
 • zliczanie czasu pracy poszczególnych lamp i tym samym planowanie wymiany źródeł światła, co pomaga obniżyć koszty serwisu.

Inteligentny system sterowania oświetleniem na terenie TSSE (Tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej).

APANET Green System sp. z o.o. to firma technologiczna specjalizująca się w inteligentnych systemach sterowania oświetleniem. Nasze wieloletnie doświadczenie w systemach sterowania
wykorzystujemy w produkcji urządzeń a także w integracji systemów. W swoich instalacjach wykorzystujemy głównie powszechnie sprawdzony i otwarty standard LonWorks, dzięki czemu nasze systemy są w pełni kompatybilne ze zdecydowaną większością tego typu systemów na świecie.

Rozwiń

Projekt inteligentnego sterowania oświetleniem na terenie TSSE (Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna) polegał nie na stworzeniu nowego systemu od zera, a rozwinięciu istniejącego. Tak zwane retroffiting (ang. doposażenie) jest teraz pożądane w szczególności w gminach, głównie dlatego, że nie
wymaga wymiany istniejącej instalacji, a jedynie jej ulepszenia poprzez doposażenie działających obecnie elementów. Nowe sterowniki, które zamontowane zostały w słupach lamp, komunikują się z systemem nadrzędnym poprzez sterownik segmentowy z użyciem LonWorks PLC. Warto również zauważyć, że instalacja tych sterowników nie przewiduje ingerencji w istniejące przewody czy oprawy.

Zastosowanie tego systemu ma umożliwić gminom osiągnięcie znacznych oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, jednocześnie zmniejszając koszty. Dzięki błyskawicznej informacji o awariach sieci oświetleniowej jest możliwość szybkiej reakcji, co zapewnia bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi.

Ostatnie badania wskazują, że gmina na terenie TSSE, w której wprowadzono taki system zużywa o 33% mniej energii elektrycznej, optymalizując przy tym znacznie koszty. Oszczędność tą zawdzięcza
prostemu ulepszeniu swojej instalacji oświetleniowej.

System gwarantuje:

 • pełną kontrolę poszczególnych lamp na całym obszarze z poziomu systemu zarządzania; operator korzystając ze strony internetowej systemu informatycznego ma możliwość ustalania poziomu oświetlenia i może w zależności od sytuacji zmieniać moc poszczególnych lamp,
 • komunikację dwukierunkową ze sterownikami umieszczonymi w lampach: odczyt na bieżąco parametrów elektrycznych każdej lampy – permanentny audyt energetyczny całej sieci,
 • błyskawiczną informację o awariach lampy czy sieci,
 • zliczanie czasu pracy poszczególnych lamp i tym samym planowanie wymiany źródeł światła, co pomaga obniżyć koszty serwisu,
 • zapewnienie dobrej widoczności na drodze, co poprawia bezpieczeństwo przechodniów oraz kierowców.