Projekt modernizacji instalacji oświetleniowej w mieście Kędzierzyn-Koźle

Miasto Kędzierzyn-Koźle dzięki modernizacji instalacji oświetleniowej i zastosowaniu inteligentnego systemu sterowania oświetleniem już niebawem będzie mogło swobodnie wdrożyć harmonogramy świecenia opraw. Każda usterka związana z funkcjonowaniem opraw będzie widoczna w systemie nadrzędnym, a firma sprawująca serwis zyska przyjazne narzędzie do uzyskiwania bieżących informacji o oświetleniu.

Dostarczony system sterowania oświetleniem pozwoli na monitorowanie i sterowanie ponad 2 500 opraw oświetleniowych.

 

 

 

Rozwiń

Inteligentny system sterowania oświetleniem w Tychach

Dziś miasta tworzą inteligentne oświetlenie uliczne, które wykrywa ruch w najbliższym otoczeniu i dynamicznie dostosowuje oświetlenie do warunków drogowych, zapewniając jednocześnie oszczędności i bezpieczeństwo mieszkańców. Miasta na całym świecie stają przed tym samym wyzwaniem, ponieważ starają się przewidywać zmiany i budować sieci, które można rozwijać i łatwo dostosowywać się do nich. Jednym z miast, które chciało zaoszczędzić pieniądze i energię, wprowadzając nowoczesny i energooszczędny system sterowania oświetleniem ulicznym są Tychy. Projekt, przeprowadzony w latach 2014-2015, polegał na modernizacji 1150 lamp i wymianie 850 słupów oświetleniowych na 35 ulicach w Tychach.

Rozwiń

Wyzwanie

 

Miasto Tychy szukało rozwiązania umożliwiającego poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, potrzebowało także spełnić normę UE dotyczącą standardu oświetlenia drogowego w standardzie ISO / IEC 13201. Te założenia można osiągnąć poprzez wdrożenie inteligentnego systemu sterowania, który pozwala nam racjonalizować zużycie energii – na przykład poprzez dostosowanie natężenia światła do warunków drogowych, czy pogody. System pozwala nam monitorować sieć oświetleniową za pośrednictwem platformy internetowej, co zmniejsza koszty utrzymania.
Przy tak dużych projektach często niezbędne okazuje się znalezienie źródła dofinansowania. Tychy, jako jedyne miasto w województwie Śląskim zakwalifikowały się do projektu SOWA, który jest energooszczędnym programem modernizacji oświetlenia ulicznego, wspieranym przez dotacje i pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

 

Rozwiązanie

Inteligentny system sterowania oświetleniem w Tychach składa się z:

 • opraw LED polskiego producenta ROSA
 • sterowników opraw GLC142 firmy Apanet
 • Kontrolerów systemu Echelon SmartServer
 • oprogramowania monitorującego i sterującego od Streetlight.Vision

W trakcie projektu stare lampy sodowe HPS zostały zastąpione nowoczesnymi, przyjaznymi dla środowiska oprawami LED, które są w stanie zmniejszyć pobór mocy. Energooszczędne oprawy LED są przyjazne dla środowiska i mają znaczący wpływ na zmniejszenie emisji CO2, a także bezpieczeństwo ruchu. Odpowiednie dostosowanie oświetlenia do aktualnych warunków atmosferycznych wpływa na komfort pieszych i innych użytkowników dróg.
Inteligentny system sterowania oświetleniem może stale sprawdzać natężenie ruchu i warunki pogodowe oraz natychmiast reagować na wszelkie zmiany – czujniki pogodowe nie są instalowane, ale instalacja może zostać przedłużona. Awarie oświetlenia mogą zostać wykryte, a nawet przewidziane przez system, w związku z czym można poprawić szybkość reakcji i  sprawność konserwacji. Cały system pracuje w  standardzie otwartej sieci komunikacyjnej LonTalk opracowanej przez Echelon, która umożliwia współdziałanie produktów od różnych producentów.

Technologia LonWorks była kluczowa dla tego rozwiązania, ponieważ zapewnia następujące korzyści:

 • interoperacyjność i otwartość
 • szeroki dostęp do komponentów pracujących w technologii otwartej
 • łatwość integracji
 • niezawodność komponentów i całego systemu
 • swobodny wybór dostawców i producentów produktów, wybór integratorów, jak również wykonawców usług

 

Wyniki

Modernizacja przyniosła szerokie korzyści mieszkańcom miasta. Projekt znacząco poprawił bezpieczeństwo ruchu drogowego, a także pozwolił na zmniejszenie zużycia energii o szacunkowe 60%. System jest przyjazny dla środowiska, ponieważ lampy LED emitują teraz mniej szkodliwego CO2 o około 418 mg na rok.

Kolejna przewagą kosztową stanowi możliwość wysyłania informacji technicznych z oprawy o jej stanie. W przypadku awarii informacja automatycznie przepływa do panelu sterowania, bez konieczności wysyłania diagnosta. Konserwator przybywa tylko raz – w celu usunięcia usterki.

Bezpieczna i energooszczędna Autostrada Bursztynowa w Maciejowie dzięki inteligentnemu systemowi sterowania oświetleniem Apanet

 

Autostrada A1, oficjalnie nazwana Autostradą Bursztynową została zbudowana w północno-południowej Polsce, docierając  do jej centralnej części. Jest to droga o dużym znaczeniu ekonomicznym ze względu na umiejscowienie, które łączy główne polskie  porty  na wybrzeżu Bałtyckim  z centralną i południową Polską. Projekt powstawania autostrady A1 ze względu na położenie był bardzo upolitycznioną kwestią.

Rozwiń

Wyzwanie

Ośrodek utrzymania autostrady w Maciejowie zdecydował się na modernizację systemu oświetlenia na odcinku autostrady A1, a dokładniej na trasie autostrady Sośnica-Maciejów i węzła Gliwice-Wschód. W tym celu zwrócił się do firmy Apanet, która zaprojektowała system otwarty, gwarantujący możliwość współdziałania z kontrolerami różnych producentów.

Założona w 2011 roku firma Apanet jest członkiem LonMark International i jedną z nielicznych firm w Polsce, która może zapewnić otwarte i interoperacyjne rozwiązania.

Inne wymagania systemowe obejmowały:

 • Szeroki dostęp do elementów systemu otwartego
 • Łatwą integracje, niezbędną do budowy i przebudowy dróg etapami
 • Wiele źródeł dostaw, w tym producentów urządzeń, integratorów i usług serwisowych

 

Zastosowane Rozwiązania

System, który składa się z 727 punktów świetlnych, jest oparty na oprogramowaniu do zarządzania centralnego Apanet StreetLight.Vision. Został wyposażony w odpowiednie programy konfiguracyjne umożliwiające komunikację między elementami systemu sterowania oświetleniem drogowym w oparciu o otwarte protokoły. Ponadto kontrolery punktów świetlnych – certyfikowane przez LonMark International – komunikują się z kontrolerami segmentów zamontowanymi w szafie oświetleniowej i są zgodne ze standardami protokołu ISO / IEC 14908. System sterowania komunikuje się z różnymi protokołami (z powszechnie dostępnymi specyfikacjami) jak XML, CSV poprzez HTTPS, SMTP lub serwer FTP, co czyni go  systemem prawdziwie interoperacyjnym. Zaprojektowany system jest także w stanie pracować z czujnikami ruchu i pogody, umożliwiając skuteczną kontrolę instalacji w zależności od aktualnej pogody lub sytuacji na drodze (np. wypadek samochodowy).

 

Rezultaty

Projekt, który został ukończony w lutym 2015 r. umożliwił automatyczne kontrolowanie światła opraw w zależności od potrzeb konserwacyjnych, warunków pogodowych, czy też natężenia ruchu. Zainstalowanie czujników ruchu i pogody do sterowania oświetleniem drogowym pozwoli GDDKiA w niedalekiej przyszłości zmniejszyć intensywność światła w określonych godzinach lub w przypadku niskiego natężenia ruchu.

 

Wdrożenie systemu sterowania oświetleniem w Maciejowie przyniosło następujące korzyści:

• Otwartość i interoperacyjność, co oznacza, że rozwiązanie nie straci aktualności ponieważ nowsze wersje urządzeń będą mogły z łatwością zastąpić starsze, w dodatku można korzystać z oferty dowolnej liczby producentów

• Komunikację opartą na otwartych protokołach

• Oszczędność kosztów energii – dzięki zmniejszonemu zużyciu energii

• Zmniejszoną emisje CO2

• Śledzenie awarii – informacje o awariach są natychmiastowo przekazywane do systemu

• Zdalne zarządzanie całą siecią, jak również każdą pojedynczą oprawą

Inteligentny system sterowania oświetleniem dla węzła „Sośnica”

Firma Apanet Green System Sp. z o.o. stworzyła system sterowania oświetleniem dla węzła „Sośnica” – największego węzła komunikacyjnego w Polsce, który zawiera prawie trzy tysiące punktów świetlnych. Zakres projektu obejmował  także odcinki autostrady A1 z Maciejowa (bez skrzyżowania) do Pyrzowic, całość musiała się zintegrować z istniejącym już systemem zlokalizowanym na terenie autostrady A1 w Gliwicach wdrożonym w latach 2015-2016.

Rozwiń

Zastosowane rozwiązania

Aby stworzyć inteligentny system sterowania oświetleniem APANET zainstalował sterowniki światła GLC połączone z systemem sterowania StreetLight.Vision, umożliwiając pełną kontrolę systemów oświetlenia, zarówno całościowo, jak i pojedynczych lamp ulicznych. Możliwe funkcje to: włączanie / wyłączanie zasilania, ściemnianie, a także obliczanie zużycia energii elektrycznej każdej lampy.

Projekt  obejmował  dodatkowe elementy systemu sterowania oświetleniem: stacje pogodowe i radary wykonujące pomiary ruchu – przystosowane do pomiaru w czasie rzeczywistym i rejestrowania parametrów ruchu. Dane pomiarowe przesyłane są do systemu sterowania, który automatycznie dostosowuje odpowiedni poziom oświetlenia, dzięki czemu zmniejsza się zużycie energii. W wypadku wzrostu natężenia ruchu lub złych warunków pogodowych oprawy świecą z większym natężeniem, co pozwala zwiększyć bezpieczeństwo kierowców.

 

Rezultaty

System sterowania oświetleniem realizowany dla GDDKiA pozwala na sprawniejszą kontrolę oświetlenia drogowego. System zmniejsza zużycie energii i emisję CO2, a informacje zebrane przez system usprawniają proces planowania.
Zastosowane rozwiązania współpracują ze stacjami pogodowymi i stacjami pomiaru ruchu w czasie rzeczywistym, co umożliwia dokładniejsze dostosowanie wymaganego bezpiecznego poziomu oświetlenia.
Zużyte urządzenia działają w oparciu o otwarte protokoły komunikacyjne, co gwarantuje swobodę wyboru dostawcy sprzętu systemu sterowania. Drogi krajowe, drogi ekspresowe i autostrady zarządzane przez GDNR&M są budowane, rozbudowywane i przebudowywane etapami, więc otwartość jest ważną cechą.

System zbudowany na platformie sieci LonWorks przyniósł następujące korzyści:

 • Otwarty i interpretacyjny standard, zgodny z ISO / IEC 13201
 • Swobodny wybór dostawców i producentów produktów, integratorów, a także wykonawców usług
 • mniejsze zużycie energii i redukcje emisji CO2
 • Niezawodność komponentów i całego systemu
 • Integrację odcinków autostrady A1 z systemem kontroli i monitorowania
 • usprawnioną konserwację

Modernizacja oświetlenia w Legnicy

Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy zdecydował się na modernizację oświetlenia przy ulicy Sudeckiej, polegającą na  wymianie opraw na istniejących już słupach, a także instalacji systemu sterowania oraz zarządzania oświetleniem współpracującego z systemem ITS. Jest to system zarządzania ruchem w strefach miejskich. We współpracy z firmą Luxon, która zajmuje się produkcją i wdrażaniem na rynek opraw oświetleniowych opartych o technologie LED, dokonaliśmy kompleksowej realizacji zlecenia dla Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy.
Zapraszamy do obejrzenia filmu z realizacji

Rozwiń

Przy ulicy Sudeckiej słupy znajdują się po jednej stronie jezdni, a dodatkowo usytuowane są w dużych odległościach od siebie. Aby odpowiednio doświetlić drogę oraz chodnik firma Luxon zastosowała oprawy świetlne o dużej efektywności świetlnej. Możliwość sterowania oświetleniem wdrożona przez Apanet Green System zapewniła pełną kontrolę poszczególnych lamp, za pomocą strony internetowej systemu informatycznego operator w każdej chwili może dostosować moc oświetlenia do warunków i pory dnia. Nie bez znaczenia dla bezpieczeństwa pozostaje także błyskawiczne wychwytywanie wszelkiego rodzaju awarii.

Jednym z wymogów ZDM była zgodność systemu sterowania i oświetlenia ulicznego z systemem ITS. Zastosowano interoperacyjną strukturę sterowania, której specyfikacja jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych, a w jej wykorzystaniu oraz dalszej modyfikacji nie ma żadnych ograniczeń. Trudność związaną z brakiem połączenia między szafami zasilającymi udało się rozwiązać za pomocą bezprzewodowego połączenia części opraw. Zarówno Apanet Green System, jak i firma Luxon miały krótki termin realizacji, wynoszący niecały miesiąc. Projekt udało się zamknąć  w wyznaczonym czasie.

Projekt modernizacji oświetlenia zaowocował następującymi skutkami:

 • mniejsze zużycie energii do 70% zapewnione dzięki oprawom led Luxon oraz naszemu sterowaniu
 • interoperacyjny system sterowania oświetleniem ulicznym współpracujący z systemem ITS
 • pełna kontrola poszczególnych lamp z poziomu systemu zarządzania
 • dwukierunkowa komunikacja ze sterownikami umieszczonymi w lampach zapewniająca odczyt parametrów elektrycznych każdej lampy na bieżąco
 • zliczanie czasu pracy poszczególnych lamp co umożliwia obniżenie kosztów serwisu poprzez planowanie wymiany źródeł świata
 • poprawa widoczności na drodze dzięki równomiernemu doświetleniu drogi
 • wzrost bezpieczeństwa w strefach konfliktowych na skutek instalacji opraw o dużej mocy

Inteligentny system sterowania oświetleniem w Bydgoszczy

Apanet Green System Sp. z o.o. powołała do życia największy projekt inteligentnego sterowania oświetleniem w Europie Środkowo-Wschodniej. Miasto Bydgoszcz zdecydowało się na wymianę ponad 7 tysięcy opraw ulicznych na nowoczesne oprawy LED wraz z inteligentnym systemem sterowania światłem, dzięki czemu bezpieczeństwo na drogach znacząco wzrosło. Projekt doprowadził do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o niemal 60% , spadku kosztów eksploatacyjnych o prawie 50%, a także redukcji emisji szkodliwego CO2 o ponad 55%.

Rozwiń

Serce województwa kujawsko-pomorskiego, jedno z największych miast w Polsce. Malownicze okolice przyciągają tłumy turystów, którzy mogą zarówno podziwiać miejsca naznaczone historią jak i cieszyć się nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, które wpisują Bydgoszcz w koncepcję inteligentnych miast — smart cities. Aby dostarczyć bydgoszczanom jak najbardziej wydajne, bezpieczne i przyjazne dla środowiska oświetlenie, miasto zdecydowało się na wymianę ponad 7 tysięcy opraw ulicznych na nowoczesne oprawy LED wraz z inteligentnym systemem sterowania światłem, opracowanym przez Apanet Green System. To największy tego typu projekt w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzięki niemu miasto ma możliwość sterowania natężeniem oświetlenia w zależności od rzeczywistych potrzeb — natężenia ruchu, warunków pogodowych czy pory roku. W przypadku awarii, system automatycznie powiadamia o usterce, dzięki czemu możliwa jest natychmiastowa reakcja. Technologia została zaprojektowana w zgodzie z założeniami otwartości i interoperacyjności, co oznacza, że w przypadku kolejnej modernizacji, miasto nie będzie związane z tylko jednym dostawcą, ale będzie miało swobodę wyboru najkorzystniejszej oferty. Realizacja przyniosła Bydgoszczy wiele wyróżnień, m.in. w konkursie Najlepsze Zielone Zamówienie Publiczne. Bydgoska instalacja rozrasta się o kolejne, mniejsze projekty i liczy już około 7 700 punktów świetlnych objętych inteligentnym systemem sterowania Apanet.

 

„Bydgoszcz to miasto przyszłości. Promujemy inwestycje nisko emisyjne, przyjazne dla środowiska i oszczędzające energię elektryczną. Dlatego wdrażamy nowoczesne technologie, które podnoszą jakość życia mieszkańców. Dzięki instalacji ledowego i inteligentnego sterowania oświetleniem ulicznym, na drogach Bydgoszczy jest bezpieczniej, a miasto oszczędza na mniejszym zużyciu energii i serwisowaniu oświetlenia blisko 60% wydatków związanych z utrzymaniem ponad 7.000 nowoczesnych opraw oświetleniowych. Nie bez znaczenia Pozostaje też pozytywny wpływ inwestycji na środowisko naturalne.”

Rafał Bruski Prezydent Bydgoszczy

Inteligentny system sterowania oświetleniem północnej obwodnicy Jędrzejowa – DK 78

APANET Green System sp. z o.o. to firma technologiczna specjalizująca się w inteligentnych systemach sterowania oświetleniem. Nasze wieloletnie doświadczenie w systemach sterowania
wykorzystujemy w produkcji urządzeń a także w integracji systemów. W swoich instalacjach wykorzystujemy głównie powszechnie sprawdzony i otwarty standard LonWorks, dzięki czemu nasze systemy są w pełni kompatybilne ze zdecydowaną większością tego typu systemów na świecie.

Rozwiń

Projekt inteligentnego sterowania oświetleniem obwodnicy Jędrzejowa polegał na instalacji w szafkach zasilających oświetlenie każdego węzła obwodnicy sterownika segmentowego, który jest na stałe podłączony poprzez sieć internetową z informatycznym systemem zarządzającym StreetLight.Vision. Sterowniki segmentowe poprzez sieć zasilającą (technologia PLC) komunikują się ze sterownikami GLC umieszczonymi w poszczególnych lampach; wysyłają sygnały ustalające wymaganą moc lampy i odbierają sygnały dotyczące parametrów elektrycznych lampy i monitorują jej prawidłowe działanie.

Dzięki zastosowaniu tego systemu możliwe jest osiągnięcie znacznych oszczędności w zużyciu energii elektrycznej. Dzięki błyskawicznej informacji o awariach sieci oświetleniowej jest możliwość szybkiej reakcji co poprawia bezpieczeństwo użytkowników drogi. System inteligentnego sterowania oświetleniem jest niejako wstępem do systemów SmartGrid i SmartCity.

Umożliwia on:

 • pełną kontrolę poszczególnych lamp na całym obszarze z poziomu systemu zarządzania; operator korzystając ze strony internetowej systemu informatycznego ma możliwość ustalania poziomu oświetlenia i może w zależności od sytuacji zmieniać moc poszczególnych lamp,
 • komunikację dwukierunkową ze sterownikami umieszczonymi w lampach: odczyt na bieżąco parametrów elektrycznych każdej lampy – permanentny audyt energetyczny całej sieci,
 • błyskawiczną informację o awariach lampy czy sieci,
 • automatyczny odczyt poziomu natężenia ruchu (pętle indukcyjne) i dostosowanie do niego poziomu natężenia oświetlenia – w przypadku zmniejszonego natężenia ruchu moc lamp jest redukowana co generuje znaczne oszczędności bez ograniczania funkcjonalności,
 • lepsze oświetlenie miejsc szczególnie niebezpiecznych nawet gdy pozostałe lampy tej sieci mają zredukowaną moc,
 • zaprzestanie redukcji mocy w sytuacjach gorszej pogody – przy podłączeniu stacji pogodowej,
 • zliczanie czasu pracy poszczególnych lamp i tym samym planowanie wymiany źródeł światła, co pomaga obniżyć koszty serwisu.

Inteligentny system sterowania oświetleniem na terenie TSSE (Tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej).

APANET Green System sp. z o.o. to firma technologiczna specjalizująca się w inteligentnych systemach sterowania oświetleniem. Nasze wieloletnie doświadczenie w systemach sterowania
wykorzystujemy w produkcji urządzeń a także w integracji systemów. W swoich instalacjach wykorzystujemy głównie powszechnie sprawdzony i otwarty standard LonWorks, dzięki czemu nasze systemy są w pełni kompatybilne ze zdecydowaną większością tego typu systemów na świecie.

Rozwiń

Projekt inteligentnego sterowania oświetleniem na terenie TSSE (Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna) polegał nie na stworzeniu nowego systemu od zera, a rozwinięciu istniejącego. Tak zwane retroffiting (ang. doposażenie) jest teraz pożądane w szczególności w gminach, głównie dlatego, że nie
wymaga wymiany istniejącej instalacji, a jedynie jej ulepszenia poprzez doposażenie działających obecnie elementów. Nowe sterowniki, które zamontowane zostały w słupach lamp, komunikują się z systemem nadrzędnym poprzez sterownik segmentowy z użyciem LonWorks PLC. Warto również zauważyć, że instalacja tych sterowników nie przewiduje ingerencji w istniejące przewody czy oprawy.

Zastosowanie tego systemu ma umożliwić gminom osiągnięcie znacznych oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, jednocześnie zmniejszając koszty. Dzięki błyskawicznej informacji o awariach sieci oświetleniowej jest możliwość szybkiej reakcji, co zapewnia bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi.

Ostatnie badania wskazują, że gmina na terenie TSSE, w której wprowadzono taki system zużywa o 33% mniej energii elektrycznej, optymalizując przy tym znacznie koszty. Oszczędność tą zawdzięcza
prostemu ulepszeniu swojej instalacji oświetleniowej.

System gwarantuje:

 • pełną kontrolę poszczególnych lamp na całym obszarze z poziomu systemu zarządzania; operator korzystając ze strony internetowej systemu informatycznego ma możliwość ustalania poziomu oświetlenia i może w zależności od sytuacji zmieniać moc poszczególnych lamp,
 • komunikację dwukierunkową ze sterownikami umieszczonymi w lampach: odczyt na bieżąco parametrów elektrycznych każdej lampy – permanentny audyt energetyczny całej sieci,
 • błyskawiczną informację o awariach lampy czy sieci,
 • zliczanie czasu pracy poszczególnych lamp i tym samym planowanie wymiany źródeł światła, co pomaga obniżyć koszty serwisu,
 • zapewnienie dobrej widoczności na drodze, co poprawia bezpieczeństwo przechodniów oraz kierowców.