Marzec 19, 2018

GN100 (Green Node 100)

Urządzenie to jest rozwinięciem systemów inteligentnego sterowania oświetleniem ulicznym opartych na standardowej komunikacji PowerLine Comunication firmy Echelon. GN100 zostało wyposażone w standardową wtyczkę NEMA (rozpowszechnioną w instalacjach oświetlenia zewnętrznego), dzięki czemu stopień skomplikowania instalacji ograniczony został do minimum i polega na wkręceniu urządzenia w gniazdo NEMA umieszczone w dowolnym miejscu instalacji oświetleniowej.

Współpraca i konsultacje konstruktorskie z naszą firmą partnerską StreetLight.Vision zaowocowały rozwinięciem standardowego systemu SLV o funkcje SmartCity obrazujące wskazania czujników parametrów środowiskowych. Dzięki temu możliwe jest tworzenie map on-line inteligentnego miasta z wieloma warstwami pokazującymi poszczególne mierzone parametry.

Załączniki:

  1. GN1xx_DS10pl – Specyfikacja techniczna – GN1xx_DS10pl