Kontroler GVM100

Kontroler GVM100 przeznaczony jest do pomiaru napięcia zasilania w sieciach jedno i trójfazowych oraz zdalnego ich odczytu z wykorzystaniem komunikacji w standardzie LonWorks. Pozwala to na ciągłe monitorowanie stanu instalacji elektrycznych oraz elementów infrastruktury takich jak bezpieczniki, styczniki, przekaźniki itp.

Rozwiń

Dzięki zastosowanej transmisji danych  w otwartym standardzie LonWorks PLC (Power Line Communication – komunikacja wykorzystująca przewody zasilające) kontroler GWM100 może być stosowany we wszystkich instalacjach realizowanych w tym standardzie a w szczególności w systemach typu Inteligentne Sieci Zasilające (Smart Grid), Inteligentne Oświetlenie Uliczne (Smart Street Lighting), sterowanie budynkiem (BMS) oraz wszędzie tam, gdzie istotne jest bieżące monitorowanie parametrów zasilania.

Załączniki:

  1. GVM100_DS10pl – Specyfikacja techniczna – GVM100_DS10pl

GN100 (Green Node 100)

GN100 (Green Node 100) to zintegrowane urządzenie pomiarowe parametrów środowiskowych. Wyposażone zostało w czujniki wilgotności, temperatury i ciśnienia powietrza oraz natężenia hałasu.

Rozwiń

Urządzenie to jest rozwinięciem systemów inteligentnego sterowania oświetleniem ulicznym opartych na standardowej komunikacji PowerLine Comunication firmy Echelon. GN100 zostało wyposażone w standardową wtyczkę NEMA (rozpowszechnioną w instalacjach oświetlenia zewnętrznego), dzięki czemu stopień skomplikowania instalacji ograniczony został do minimum i polega na wkręceniu urządzenia w gniazdo NEMA umieszczone w dowolnym miejscu instalacji oświetleniowej.

Współpraca i konsultacje konstruktorskie z naszą firmą partnerską StreetLight.Vision zaowocowały rozwinięciem standardowego systemu SLV o funkcje SmartCity obrazujące wskazania czujników parametrów środowiskowych. Dzięki temu możliwe jest tworzenie map on-line inteligentnego miasta z wieloma warstwami pokazującymi poszczególne mierzone parametry.

Załączniki:

  1. GN1xx_DS10pl – Specyfikacja techniczna – GN1xx_DS10pl