Otwarty standard

Otwarty standard – standard, do którego pełnej specyfikacji dostęp nie jest limitowany prawnie, finansowo lub tajemnicą handlową firmy, która standard opracowała. Ponadto standard uznawany jako otwarty jest opracowywany, zatwierdzany oraz później ewentualnie modyfikowany przez porozumienie (organizację) zainteresowanych tworzeniem tego standardu podmiotów, działające niedochodowo i zapewniające członkostwo wszystkim zainteresowanym.

Pełna definicja: Otwarty standard – źródło: Wikipedia

Artykuł LonMark International (angielski): Smart Streetlights – Why Choose „Open”?


LonWorks

LonWorks jest to ogólnoświatowy standard dla rozproszonych systemów automatyki i sterowania stworzony przez amerykańską firmę Echelon. Do komunikacji wykorzystywany jest standardowy protokół LonTalk, dzięki czemu urządzenia LonWorks różnych producentów bez przeszkód mogą ze sobą współpracować. Takie rozwiązanie jest wygodne dla użytkowników z kilku powodów. Nie jest on przywiązany na siłę do rozwiązania jednego producenta i może bez obaw wybierać z szerokiej gamy urządzeń różnych producentów.

Komunikacja w sieci LonWorks odbywać się może z wykorzystaniem wielu mediów – jednym z nich jest PowerLine Communication (PLC) czyli możliwość przesyłania danych i sygnałów sterujących po sieci zasilającej 230V. Dzięki takiej możliwości nie ma potrzeby instalacji dodatkowych linii komunikacyjnych i w prosty sposób można stworzyć instalację sterowania i kontroli na bazie istniejącej sieci zasilania. Transfer danych jest w tym przypadku wystarczający do stworzenia sieci z kilkoma setkami urządzeń.

Przy zastosowaniu dodatkowo koncentratorów, routerów i innych urządzeń sieciowych możliwe jest niemal nieograniczone rozbudowywanie sieci. Największa sieć urządzeń LonWorks’owych liczy 27 milionów sztuk urządzeń – projekt zdalnego systemu zdalnego odczytu liczników energii elektrycznej prowadzony przez włoską firmę ENEL.