Wrzesień 2, 2015

System sterowania APANET na autostradzie A1, odc. Sośnica – Maciejów

banner-mielec2

Konsorcjum, którego liderem jest APANET Green System Sp. z o.o. podpisało umowę z GDDKiA na Zaprojektowanie i uruchomienie systemu oświetlenia drogowego autostrady A1 na odcinku Sośnica- Maciejów od km 511+182,84 do km 517+200 wraz z węzłem Gliwice- Wschód.

Projekt ten kładzie duży nacisk na otwartość i interoperacyjność systemu sterowania oświetleniem. Obejmuje modernizację 800 punktów świetlnych i wyposażenie ich w prawidłowo działający system.
Partnerem konsorcjum jest firma PIU Wereszczyński posiadająca bardzo duże doświadczenie w branży elektroenergetycznej i instalacyjnej.