Maj 28, 2014

Streetlight LonMark Marketing Committee

Przedstawiciel firmy APANET Green System Sp. z o.o. wziął udział w założycielskim spotkaniu Streetlight LonMark Marketing Committee (SLMC). Komitet ten stawia sobie za cel promocję specyfikacji LonMark jako pierwszego i wciąż jedynego w pełni otwartego standardu używanego w instalacjach Inteligentnego Sterowania Oświetleniem.

Realizowane to będzie poprzez publikację w prasie fachowej, udział w targach i innych wydarzeniach branżowych oraz inne działania nastawione na edukację potencjalnych inwestorów jak ważne jest stosowanie w tego typu instalacjach wyłącznie otwartych rozwiązań.