Styczeń 4, 2013

SOWA wystartowała

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający jako Krajowy operator Systemu Zielonych Inwestycji ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach I konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme): SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne.
Zachęcamy wszystkich przedstawicieli gmin z zapoznaniem się z dokumentacją programu gdyż możliwe jest otrzymanie 45% dotacji oraz 55% preferencyjnej pożyczki na modernizację instalacji oświetlenia ulicznego wraz z inteligentnym sterowaniem oświetleniem. Budżet programu to aż 356mln. PLN.
Dużą zaletą programu jest możliwość otrzymania zarówno dotacji jak i pożyczki na modernizację infrastruktury oświetleniowej będącej własnością zakładów energetycznych o ile gminy podpiszą umowę dzierżawy instalacji na okres minimum 5 lat. Uczestnicy programu muszą jedynie wykazać osiągnięcie oszczędności 40% redukcji emisji CO2 (wymusza to praktycznie zastosowanie inteligentnego sterowania oświetleniem a blokuje możliwość zastosowania archaicznych rozwiązań centralnej redukcji mocy polegającej na obniżaniu napięcia całej sieci zasilającej).
Z pewnością program ten dodatkowo przyspieszy rozwój całej branży.
Więcej o programie:
http://www.nfosigw.gov.pl/system-zielonych-inwestycji—gis/programy-priorytetowe#sowa
http://www.nfosigw.gov.pl/system-zielonych-inwestycji—gis/konkursy/i-konkurs-sowa/