Grudzień 9, 2011

Smart Cities. Praktyka miast i perspektywa działania

oświetlenie magazynoweW Łodzi odbyla się konferencja objęta patronatem Prezydenta Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej, Posła do Parlamentu Europejskiego Joanny Skrzydlewskiej oraz Unii Metropolii Polskich pt. „Smart Cities. Praktyka miast i perspektywa działania”.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele samorządów terytorialnych regionu łódzkiego, największych metropolii polskich, środowiska akademickiego oraz instytucji i przedsiębiorstw zajmujących się w sposób praktyczny wdrażaniem inteligentnych rozwiązań. Firma APANET green system sp. z o.o. zaprezentowała uczestnikom praktyczny sposób na inteligentne sterowanie oświetleniem ulicznym, jednym ze składników Inteligentnego Miasta, w znaczący sposób wpływającym na oszczędności w utrzymaniu sieci oświetlenia dróg. Oszczędności te osiągnąć można zarówno w kosztach oświetlenia ulic i kosztach serwisowania systemu oświetlenia jak również w ekologii. Systemy inteligentnego sterowania oświetleniem umożliwią realizowanie pakietu 3×20%, gdyż w znaczny sposób ograniczają zużycie energii elektrycznej.
Więcej o tej konferencji przeczytać można tu:

http://www.uml.lodz.pl/miasto/smart_cities/
http://www.lodzkie.eu/page/125,aktualnosci.html?id=3755
http://www.tvp.pl/lodz/aktualnosci/inne/inteligentne-zarzadzanie-miastem/5854114
http://lodz.dlastudenta.pl/studia/artykul/Smart_Cities_Praktyka_miast_i_perspektywa_dzialan,75848.html