Grudzień 10, 2012

Projekt oświetlenia w Tarnowskich Górach

APANET Green System sp. z o.o. dostarczył urządzenia sterowania oświetleniem Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach. Projekt oświetlenia reprezentacyjnego budynku zakłada możliwość niezależnego sterowania strefami oświetlenia elewacji budynku Urzędu Miejskiego. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań naszej produkcji możliwe jest efektowne ale racjonalne podświetlanie tego reprezentacyjnego budynku.

W przyszłości możliwe będzie również spięcie tego systemu sterowania z instalacją inteligentnego sterowania oświetlenia ulic i otrzymanie jednego spójnego systemu zarządzania oświetleniem oszczędzającego energię elektryczną bez wyłączania lamp ulicznych.

http://www.tarnowskiegory.pl/articles,article,1399,Nocna_panorama