Marzec 13, 2013

Podziękowania – Targi Światło 2013

Dziękujemy wszystkich odwiedzających nas na targach ŚWIATŁO 2013 w Warszawie. To była bardzo pracowita impreza. Nawiązaliśmy dużo ciekawych i perspektywicznych kontaktów – bardzo dużo było przedstawicieli zagranicznych firm zainteresowanych naszymi rozwiązaniami. Przekonaliśmy wiele osób do idei oszczędzania energii elektrycznej z pomocą inteligentnego sterowania oświetleniem. Przekazaliśmy wiedzę o technicznych możliwościach modernizacji oświetlenia przedstawicielom gmin. Namówiliśmy kilku z nich (jeszcze nie zdecydowanych) do wystartowania w programie priorytetowym SOWA uruchomionym przez NFOŚiGW – tu bardzo ważne okazało się udowodnienie, że zmodernizowaną sieć lamp sodowych wysokoprężnych można doposażyć w inteligentny system sterowania oświetleniem, tak aby osiągnąć wymagane w tym programie 40% oszczędności.
Dostaliśmy również wyróżnienie dla naszych sterowników systemu inteligentnego sterowania oświetleniem. Jednak największą wartością tych targów była dla nas możliwość propagowania nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań wśród tak szerokiego grona zainteresowanych.
Mamy nadzieję w niedługiej przyszłości pochwalić się pierwszymi owocami tej imprezy targowej.