Czerwiec 19, 2019

INTELIGENTNE MIASTA – SMART CITY Międzynarodowe spotkanie przedstawicieli miast

13 czerwca 2019 w Bydgoszczy odbyło się międzynarodowe spotkanie przedstawicieli miast – uczestników projektu mySMARTLife w ramach  programu Horyzont 2020 pn. Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki (Smart Transition of EU cities towards a new concept of smart Life and Economy).

W konsorcjum projektu uczestniczy 27 partnerów, w tym partnerzy zaawansowani, tzw. miasta wiodące – Hamburg, Helsinki i Nantes  oraz miasta uczące się (tzw. follower cities) – m.in. Bydgoszcz, Palencia i Rijeka.

Przedstawiciele Apanet Green System mieli przyjemność wystąpić w panelu gospodarza – miasta Bydgoszcz, prezentując  doświadczenia z sukcesu wdrożenia systemu inteligentnego oświetlenia miasta. Szczegóły rozwiązania oraz czynniki, istotne dla powodzenia przedsięwzięcia omówili: pan Marcin Rydzewski z Zarządu Dróg i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy oraz pani Edyta Kolendowicz i pan Marcin Borowiec z Apanet Green System.

Dzięki instalacji systemu sterowania Apanet Green System i modernizacji urządzeń budżet Bydgoszczy oszczędza  corocznie  65% energii elektrycznej.

Zarówno samo sterowanie urządzeniami, jak i serwis wykorzystują rozwiązania sztucznej inteligencji (internet rzeczy – IoT) generując kolejne korzyści, związane z obniżeniem kosztów obsługi systemu oświetlenia miasta.

Szerzej zainteresowanych tematem zapraszamy do odwiedzenia strony:

https://www.bydgoszcz.pl/rozwoj/projekty-miedzynarodowe/mysmartlife/