Listopad 5, 2012

ESCO i Smart Streetlights – opis rozwiązań

Prezentujemy obszerne opisy rozwiązań ESCO (Energy Saving Company) oraz Smart Streetlights – oświetlenie uliczne.

Opisane rozwiązania zawierają opis technologii definicję terminów oraz niezbędną podstawową wiedzę na temat inteligentnych systemów sterowania oświetleniem.   Nasze systemy oświetlenia nie ograniczają się tylko do oświetlenie ulic. Można równie efektywnie  wykorzystać je do oświetlania dużych powierzchni takich jak magazyny, duże hale przemysłowe , boiska. Oświetlenie hal, oświetlenie magazynów stanowi rozszerzoną ofertę Apanet Green System.