Lipiec 18, 2014

Echa debiutu

debiut„Szaleństwo na małej giełdzie, „Zielona energia debiutuje w zielonych barwach” tak prasa pisała o naszym debiucie na NewConnect.

Pierwszy sukces mamy już za sobą. „Na debiutanckiej sesji pierwsze transakcje akcjami (…) z ceną 60% wyższą od kursu odniesienia, a później zwyżka przekroczyła 100%”.

„Gorący kapitał wziął w obroty prawa do akcji APANETU”. To powód do dumy, ale także zachęta do dalszych sukcesów.

Więcej o naszym debiucie piszą:

http://biznes.pap.pl/pl/news/pap/info/1018524,apanet-zadebiutowal-na-rynku-newconnect

http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/2,1126432-Apanet-zadebiutowal-na-rynku-NewConnect.html

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Apanet-zadebiutowal-na-rynku-NewConnect-3166218.html

http://www.biznes.polskaprasa.pl/1479389-Apanet-zadebiutowal-na-rynku-NewConnect.html

http://www.finanse.egospodarka.pl/112985,Apanet-S-A-debiutuje-na-NewConnect,1,63,1.html

http://www.respublica24.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=609597:apanetzadebiutowa%
C5%82-na-rynku-newconnect&catid=181:rzeczpospolita&Itemid=302

http://www.debiutync.pl/debiuty/141-ostatnie-debiuty/18754-zielona-energia-debiutuje-wzielonych-
barwach

http://gpwmedia.pl/wiadomosci/12723/apanet_zadebiutowal_na_rynku_newconnect/

http://www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/archive/info/!16992611,apanet-zadebiutowal-na-rynkunewconnect

http://pulsinwestora.pb.pl/3777964,33729,jeden-dzien-dwa-debiuty?utm_source=tag_&utm_medium=rss

http://newconnect.pb.pl/3779308,50929,kolejny-szalony-debiut-na-newconnect

http://biznes.interia.pl/news/apanet-zadebiutowal-na-rynku-newconnect,2034811,4632