Projekt modernizacji instalacji oświetleniowej w mieście Kędzierzyn-Koźle

Miasto Kędzierzyn-Koźle dzięki modernizacji instalacji oświetleniowej i zastosowaniu inteligentnego systemu sterowania oświetleniem już niebawem będzie mogło swobodnie wdrożyć harmonogramy świecenia opraw. Każda usterka związana z funkcjonowaniem opraw będzie widoczna w systemie nadrzędnym, a firma sprawująca serwis zyska przyjazne narzędzie do uzyskiwania bieżących informacji o oświetleniu.

Dostarczony system sterowania oświetleniem pozwoli na monitorowanie i sterowanie ponad 2 500 opraw oświetleniowych.

 

 

 

More

Inteligentny system sterowania oświetleniem w Tychach

Dziś miasta tworzą inteligentne oświetlenie uliczne, które wykrywa ruch w najbliższym otoczeniu i dynamicznie dostosowuje oświetlenie do warunków drogowych, zapewniając jednocześnie oszczędności i bezpieczeństwo mieszkańców. Miasta na całym świecie stają przed tym samym wyzwaniem, ponieważ starają się przewidywać zmiany i budować sieci, które można rozwijać i łatwo dostosowywać się do nich. Jednym z miast, które chciało zaoszczędzić pieniądze i energię, wprowadzając nowoczesny i energooszczędny system sterowania oświetleniem ulicznym są Tychy. Projekt, przeprowadzony w latach 2014-2015, polegał na modernizacji 1150 lamp i wymianie 850 słupów oświetleniowych na 35 ulicach w Tychach.

More

Wyzwanie

 

Miasto Tychy szukało rozwiązania umożliwiającego poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, potrzebowało także spełnić normę UE dotyczącą standardu oświetlenia drogowego w standardzie ISO / IEC 13201. Te założenia można osiągnąć poprzez wdrożenie inteligentnego systemu sterowania, który pozwala nam racjonalizować zużycie energii – na przykład poprzez dostosowanie natężenia światła do warunków drogowych, czy pogody. System pozwala nam monitorować sieć oświetleniową za pośrednictwem platformy internetowej, co zmniejsza koszty utrzymania.
Przy tak dużych projektach często niezbędne okazuje się znalezienie źródła dofinansowania. Tychy, jako jedyne miasto w województwie Śląskim zakwalifikowały się do projektu SOWA, który jest energooszczędnym programem modernizacji oświetlenia ulicznego, wspieranym przez dotacje i pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

 

Rozwiązanie

Inteligentny system sterowania oświetleniem w Tychach składa się z:

 • opraw LED polskiego producenta ROSA
 • sterowników opraw GLC142 firmy Apanet
 • Kontrolerów systemu Echelon SmartServer
 • oprogramowania monitorującego i sterującego od Streetlight.Vision

W trakcie projektu stare lampy sodowe HPS zostały zastąpione nowoczesnymi, przyjaznymi dla środowiska oprawami LED, które są w stanie zmniejszyć pobór mocy. Energooszczędne oprawy LED są przyjazne dla środowiska i mają znaczący wpływ na zmniejszenie emisji CO2, a także bezpieczeństwo ruchu. Odpowiednie dostosowanie oświetlenia do aktualnych warunków atmosferycznych wpływa na komfort pieszych i innych użytkowników dróg.
Inteligentny system sterowania oświetleniem może stale sprawdzać natężenie ruchu i warunki pogodowe oraz natychmiast reagować na wszelkie zmiany – czujniki pogodowe nie są instalowane, ale instalacja może zostać przedłużona. Awarie oświetlenia mogą zostać wykryte, a nawet przewidziane przez system, w związku z czym można poprawić szybkość reakcji i  sprawność konserwacji. Cały system pracuje w  standardzie otwartej sieci komunikacyjnej LonTalk opracowanej przez Echelon, która umożliwia współdziałanie produktów od różnych producentów.

Technologia LonWorks była kluczowa dla tego rozwiązania, ponieważ zapewnia następujące korzyści:

 • interoperacyjność i otwartość
 • szeroki dostęp do komponentów pracujących w technologii otwartej
 • łatwość integracji
 • niezawodność komponentów i całego systemu
 • swobodny wybór dostawców i producentów produktów, wybór integratorów, jak również wykonawców usług

 

Wyniki

Modernizacja przyniosła szerokie korzyści mieszkańcom miasta. Projekt znacząco poprawił bezpieczeństwo ruchu drogowego, a także pozwolił na zmniejszenie zużycia energii o szacunkowe 60%. System jest przyjazny dla środowiska, ponieważ lampy LED emitują teraz mniej szkodliwego CO2 o około 418 mg na rok.

Kolejna przewagą kosztową stanowi możliwość wysyłania informacji technicznych z oprawy o jej stanie. W przypadku awarii informacja automatycznie przepływa do panelu sterowania, bez konieczności wysyłania diagnosta. Konserwator przybywa tylko raz – w celu usunięcia usterki.

Bezpieczna i energooszczędna Autostrada Bursztynowa w Maciejowie dzięki inteligentnemu systemowi sterowania oświetleniem Apanet

 

Autostrada A1, oficjalnie nazwana Autostradą Bursztynową została zbudowana w północno-południowej Polsce, docierając  do jej centralnej części. Jest to droga o dużym znaczeniu ekonomicznym ze względu na umiejscowienie, które łączy główne polskie  porty  na wybrzeżu Bałtyckim  z centralną i południową Polską. Projekt powstawania autostrady A1 ze względu na położenie był bardzo upolitycznioną kwestią.

More

Wyzwanie

Ośrodek utrzymania autostrady w Maciejowie zdecydował się na modernizację systemu oświetlenia na odcinku autostrady A1, a dokładniej na trasie autostrady Sośnica-Maciejów i węzła Gliwice-Wschód. W tym celu zwrócił się do firmy Apanet, która zaprojektowała system otwarty, gwarantujący możliwość współdziałania z kontrolerami różnych producentów.

Założona w 2011 roku firma Apanet jest członkiem LonMark International i jedną z nielicznych firm w Polsce, która może zapewnić otwarte i interoperacyjne rozwiązania.

Inne wymagania systemowe obejmowały:

 • Szeroki dostęp do elementów systemu otwartego
 • Łatwą integracje, niezbędną do budowy i przebudowy dróg etapami
 • Wiele źródeł dostaw, w tym producentów urządzeń, integratorów i usług serwisowych

 

Zastosowane Rozwiązania

System, który składa się z 727 punktów świetlnych, jest oparty na oprogramowaniu do zarządzania centralnego Apanet StreetLight.Vision. Został wyposażony w odpowiednie programy konfiguracyjne umożliwiające komunikację między elementami systemu sterowania oświetleniem drogowym w oparciu o otwarte protokoły. Ponadto kontrolery punktów świetlnych – certyfikowane przez LonMark International – komunikują się z kontrolerami segmentów zamontowanymi w szafie oświetleniowej i są zgodne ze standardami protokołu ISO / IEC 14908. System sterowania komunikuje się z różnymi protokołami (z powszechnie dostępnymi specyfikacjami) jak XML, CSV poprzez HTTPS, SMTP lub serwer FTP, co czyni go  systemem prawdziwie interoperacyjnym. Zaprojektowany system jest także w stanie pracować z czujnikami ruchu i pogody, umożliwiając skuteczną kontrolę instalacji w zależności od aktualnej pogody lub sytuacji na drodze (np. wypadek samochodowy).

 

Rezultaty

Projekt, który został ukończony w lutym 2015 r. umożliwił automatyczne kontrolowanie światła opraw w zależności od potrzeb konserwacyjnych, warunków pogodowych, czy też natężenia ruchu. Zainstalowanie czujników ruchu i pogody do sterowania oświetleniem drogowym pozwoli GDDKiA w niedalekiej przyszłości zmniejszyć intensywność światła w określonych godzinach lub w przypadku niskiego natężenia ruchu.

 

Wdrożenie systemu sterowania oświetleniem w Maciejowie przyniosło następujące korzyści:

• Otwartość i interoperacyjność, co oznacza, że rozwiązanie nie straci aktualności ponieważ nowsze wersje urządzeń będą mogły z łatwością zastąpić starsze, w dodatku można korzystać z oferty dowolnej liczby producentów

• Komunikację opartą na otwartych protokołach

• Oszczędność kosztów energii – dzięki zmniejszonemu zużyciu energii

• Zmniejszoną emisje CO2

• Śledzenie awarii – informacje o awariach są natychmiastowo przekazywane do systemu

• Zdalne zarządzanie całą siecią, jak również każdą pojedynczą oprawą

Inteligentny system sterowania oświetleniem dla węzła „Sośnica”

Firma Apanet Green System Sp. z o.o. stworzyła system sterowania oświetleniem dla węzła „Sośnica” – największego węzła komunikacyjnego w Polsce, który zawiera prawie trzy tysiące punktów świetlnych. Zakres projektu obejmował  także odcinki autostrady A1 z Maciejowa (bez skrzyżowania) do Pyrzowic, całość musiała się zintegrować z istniejącym już systemem zlokalizowanym na terenie autostrady A1 w Gliwicach wdrożonym w latach 2015-2016.

More

Zastosowane rozwiązania

Aby stworzyć inteligentny system sterowania oświetleniem APANET zainstalował sterowniki światła GLC połączone z systemem sterowania StreetLight.Vision, umożliwiając pełną kontrolę systemów oświetlenia, zarówno całościowo, jak i pojedynczych lamp ulicznych. Możliwe funkcje to: włączanie / wyłączanie zasilania, ściemnianie, a także obliczanie zużycia energii elektrycznej każdej lampy.

Projekt  obejmował  dodatkowe elementy systemu sterowania oświetleniem: stacje pogodowe i radary wykonujące pomiary ruchu – przystosowane do pomiaru w czasie rzeczywistym i rejestrowania parametrów ruchu. Dane pomiarowe przesyłane są do systemu sterowania, który automatycznie dostosowuje odpowiedni poziom oświetlenia, dzięki czemu zmniejsza się zużycie energii. W wypadku wzrostu natężenia ruchu lub złych warunków pogodowych oprawy świecą z większym natężeniem, co pozwala zwiększyć bezpieczeństwo kierowców.

 

Rezultaty

System sterowania oświetleniem realizowany dla GDDKiA pozwala na sprawniejszą kontrolę oświetlenia drogowego. System zmniejsza zużycie energii i emisję CO2, a informacje zebrane przez system usprawniają proces planowania.
Zastosowane rozwiązania współpracują ze stacjami pogodowymi i stacjami pomiaru ruchu w czasie rzeczywistym, co umożliwia dokładniejsze dostosowanie wymaganego bezpiecznego poziomu oświetlenia.
Zużyte urządzenia działają w oparciu o otwarte protokoły komunikacyjne, co gwarantuje swobodę wyboru dostawcy sprzętu systemu sterowania. Drogi krajowe, drogi ekspresowe i autostrady zarządzane przez GDNR&M są budowane, rozbudowywane i przebudowywane etapami, więc otwartość jest ważną cechą.

System zbudowany na platformie sieci LonWorks przyniósł następujące korzyści:

 • Otwarty i interpretacyjny standard, zgodny z ISO / IEC 13201
 • Swobodny wybór dostawców i producentów produktów, integratorów, a także wykonawców usług
 • mniejsze zużycie energii i redukcje emisji CO2
 • Niezawodność komponentów i całego systemu
 • Integrację odcinków autostrady A1 z systemem kontroli i monitorowania
 • usprawnioną konserwację

Modernizacja oświetlenia w Legnicy

Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy zdecydował się na modernizację oświetlenia przy ulicy Sudeckiej, polegającą na  wymianie opraw na istniejących już słupach, a także instalacji systemu sterowania oraz zarządzania oświetleniem współpracującego z systemem ITS. Jest to system zarządzania ruchem w strefach miejskich. We współpracy z firmą Luxon, która zajmuje się produkcją i wdrażaniem na rynek opraw oświetleniowych opartych o technologie LED, dokonaliśmy kompleksowej realizacji zlecenia dla Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy.
Zapraszamy do obejrzenia filmu z realizacji

More

Przy ulicy Sudeckiej słupy znajdują się po jednej stronie jezdni, a dodatkowo usytuowane są w dużych odległościach od siebie. Aby odpowiednio doświetlić drogę oraz chodnik firma Luxon zastosowała oprawy świetlne o dużej efektywności świetlnej. Możliwość sterowania oświetleniem wdrożona przez Apanet Green System zapewniła pełną kontrolę poszczególnych lamp, za pomocą strony internetowej systemu informatycznego operator w każdej chwili może dostosować moc oświetlenia do warunków i pory dnia. Nie bez znaczenia dla bezpieczeństwa pozostaje także błyskawiczne wychwytywanie wszelkiego rodzaju awarii.

Jednym z wymogów ZDM była zgodność systemu sterowania i oświetlenia ulicznego z systemem ITS. Zastosowano interoperacyjną strukturę sterowania, której specyfikacja jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych, a w jej wykorzystaniu oraz dalszej modyfikacji nie ma żadnych ograniczeń. Trudność związaną z brakiem połączenia między szafami zasilającymi udało się rozwiązać za pomocą bezprzewodowego połączenia części opraw. Zarówno Apanet Green System, jak i firma Luxon miały krótki termin realizacji, wynoszący niecały miesiąc. Projekt udało się zamknąć  w wyznaczonym czasie.

Projekt modernizacji oświetlenia zaowocował następującymi skutkami:

 • mniejsze zużycie energii do 70% zapewnione dzięki oprawom led Luxon oraz naszemu sterowaniu
 • interoperacyjny system sterowania oświetleniem ulicznym współpracujący z systemem ITS
 • pełna kontrola poszczególnych lamp z poziomu systemu zarządzania
 • dwukierunkowa komunikacja ze sterownikami umieszczonymi w lampach zapewniająca odczyt parametrów elektrycznych każdej lampy na bieżąco
 • zliczanie czasu pracy poszczególnych lamp co umożliwia obniżenie kosztów serwisu poprzez planowanie wymiany źródeł świata
 • poprawa widoczności na drodze dzięki równomiernemu doświetleniu drogi
 • wzrost bezpieczeństwa w strefach konfliktowych na skutek instalacji opraw o dużej mocy

Inteligentny system sterowania oświetleniem w Bydgoszczy

Apanet Green System Sp. z o.o. powołała do życia największy projekt inteligentnego sterowania oświetleniem w Europie Środkowo-Wschodniej. Miasto Bydgoszcz zdecydowało się na wymianę ponad 7 tysięcy opraw ulicznych na nowoczesne oprawy LED wraz z inteligentnym systemem sterowania światłem, dzięki czemu bezpieczeństwo na drogach znacząco wzrosło. Projekt doprowadził do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o niemal 60% , spadku kosztów eksploatacyjnych o prawie 50%, a także redukcji emisji szkodliwego CO2 o ponad 55%.

More

Serce województwa kujawsko-pomorskiego, jedno z największych miast w Polsce. Malownicze okolice przyciągają tłumy turystów, którzy mogą zarówno podziwiać miejsca naznaczone historią jak i cieszyć się nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, które wpisują Bydgoszcz w koncepcję inteligentnych miast — smart cities. Aby dostarczyć bydgoszczanom jak najbardziej wydajne, bezpieczne i przyjazne dla środowiska oświetlenie, miasto zdecydowało się na wymianę ponad 7 tysięcy opraw ulicznych na nowoczesne oprawy LED wraz z inteligentnym systemem sterowania światłem, opracowanym przez Apanet Green System. To największy tego typu projekt w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzięki niemu miasto ma możliwość sterowania natężeniem oświetlenia w zależności od rzeczywistych potrzeb — natężenia ruchu, warunków pogodowych czy pory roku. W przypadku awarii, system automatycznie powiadamia o usterce, dzięki czemu możliwa jest natychmiastowa reakcja. Technologia została zaprojektowana w zgodzie z założeniami otwartości i interoperacyjności, co oznacza, że w przypadku kolejnej modernizacji, miasto nie będzie związane z tylko jednym dostawcą, ale będzie miało swobodę wyboru najkorzystniejszej oferty. Realizacja przyniosła Bydgoszczy wiele wyróżnień, m.in. w konkursie Najlepsze Zielone Zamówienie Publiczne. Bydgoska instalacja rozrasta się o kolejne, mniejsze projekty i liczy już około 7 700 punktów świetlnych objętych inteligentnym systemem sterowania Apanet.

 

“Bydgoszcz to miasto przyszłości. Promujemy inwestycje nisko emisyjne, przyjazne dla środowiska i oszczędzające energię elektryczną. Dlatego wdrażamy nowoczesne technologie, które podnoszą jakość życia mieszkańców. Dzięki instalacji ledowego i inteligentnego sterowania oświetleniem ulicznym, na drogach Bydgoszczy jest bezpieczniej, a miasto oszczędza na mniejszym zużyciu energii i serwisowaniu oświetlenia blisko 60% wydatków związanych z utrzymaniem ponad 7.000 nowoczesnych opraw oświetleniowych. Nie bez znaczenia Pozostaje też pozytywny wpływ inwestycji na środowisko naturalne.”

Rafał Bruski Prezydent Bydgoszczy

Apanet Smart Lighting Control System Beltway of Jedrzejow – DK 78

The APANET Green System Ltd. has now created and implemented a new system on Jedrzejow’s beltway. This Smart Lighting Control System project for the Jedrzejow’s beltway was all about the proper installation of the segment controllers connected with StreetLight.Vision control system. Echelon’s SmartServer through the supply network (PLC technology) communicates with our OLC controllers (located in the lamps) and then send signals that define the amount of power that is needed for lamps and monitor their proper behavior.

More

System’s greatest advantage that stands-out among the similar systems is the possibility of making automatic read-outs of the traffic level and weather conditions. This system manages to make an
automatic read out and reduce the lamps power in case of not heavy traffic and fair weather.

This particular system can help us save much money and reduce the electrical power consumption. Immediate reaction is now possible due to the instant information about any type of lighting network
malfunctions which ensure maximum safety for drivers.

The Smart Lighting Control system is an intro for the SmartGrid and SmartCity systems.

System allows on:

 • full control over all individual lamps from the control system; the operator which can manage and control lamps with just the system’s website,
 • the permanent energy audit of the whole network
 • immediate information about possible lamps or any network’s malfunctions
 • the system adapts to weather and traffic conditions by using the lamps’ full power if it is needed
 • counting the uptime of individual lamps and planing the light sources exchange (automatically we make savings).

The APANET Green System Ltd. is a technological company that specializes in Smart Lighting Control Systems. To produce devices and the systems’ integration we use from our longstanding experience and
involvement in the business. In our installations we mainly use the well-known LonWorks open standard, which makes our systems compatible with a great amount of similarities to other systems.

Apanet Smart Lighting Control System TSSE area.

Novelity from the APANET Green System Ltd. has just arrived. The Smart Lighting Control System project for the TSSE area ( Tarnobrzeg’s Special Economic Zone) was not about creating a new lighting system but renewing the old one. Retroffiting is now communities’ best friend – there is no need to dispose of existing installation which certainly helps bring down the costs. Our new controllers communicate with the system through the Echelon’s SmartServer using LonWorks PLC. But most importantly the proper installation of those new controllers do not require any type of interference into the existing wires or luminaires.

More

This particular ‚renovation’ can help communities save much money by reducing the electrical power consumption. We are also able to react immediately – due to the instant information about any
type of lighting network malfunctions – and ensure maximum safety for drivers and pedestrians. According to the latest research, the community on the TSSE area use now 33% less electricity than
before. And it is all owned to the simple renovation of the existing lighting installation.

System allows us on:

 • control over individual lamps from the control system; the operator which can manage and control lamps with the system’s website,
 • automatical energy audit of the whole network,
 • immediate information about possible lamps or any network’s malfunctions,
 • counting the uptime of individual lamps and planing the light sources exchange (automatically we make savings),

ensuring perfect visibility on the road which helps keep drivers and pedestrians safe.

The APANET Green System Ltd. is a technological company that specializes in Smart Lighting Control Systems. From the start we worked on design and production of state of the art microprocessor controlling devices and entire automation and control systems. Nowadays, to produce devices and the systems’ integration we use from our longstanding experience and involvement in the business. In our installations we mainly use the well-known LonWorks open standard, which makes our systems compatible with a great amount of similarities to other systems.