August 30, 2019

Kolejna edycja szkolenia z obsługi systemu sterowania oświetleniem dla GDDKiA

Miło nam powiadomić, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad GDDKiA zaprosiła nas do przeprowadzenia szkolenia/prezentacji  z efektywnego zarządzania i wykorzystania inteligentnego systemu sterowania oświetleniem drogowym APANET, który został zainstalowany na sześciu odcinkach drogi ekspresowej S3.

Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników rejonów i kierowników projektów z Oddziałów we Wrocławiu i  w Opolu, a zostanie przeprowadzone 3. września 2019 r. we wrocławskim oddziale GDDKiA