February 26, 2019

Dialog techniczny przeprowadzony przez Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Przedstawiciele naszej firmy w dniu 25.01.19 r uczestniczyli w III etapie rozmów w ramach dialogu technicznego zorganizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie.

Podczas spotkania zaprezentowano wyniki dotychczasowych testów, zaplanowano kolejne, jak również omówiono zarejestrowane zdarzenia. Po zakończeniu III rundy dialogu ZDM przedstawił oczekiwania związane z działaniem docelowego systemu monitoringu oświetlenia zewnętrznego. Działania naszej firmy zostały ocenione w sposób pozytywny.