Marzec 19, 2018

Infrastruktura

Marzec 19, 2018

Kontroler GVM100

Dzięki zastosowanej transmisji danych  w otwartym standardzie LonWorks PLC (Power Line Communication – komunikacja wykorzystująca przewody zasilające) kontroler GWM100 może być stosowany we wszystkich instalacjach realizowanych w tym standardzie a w szczególności w systemach typu Inteligentne Sieci Zasilające (Smart Grid), Inteligentne Oświetlenie Uliczne (Smart Street Lighting), sterowanie budynkiem (BMS) oraz wszędzie tam, gdzie istotne jest bieżące monitorowanie parametrów zasilania.

Załączniki:

 1. GVM100_DS10pl – Specyfikacja techniczna – GVM100_DS10pl

Marzec 19, 2018

GN100 (Green Node 100)

Urządzenie to jest rozwinięciem systemów inteligentnego sterowania oświetleniem ulicznym opartych na standardowej komunikacji PowerLine Comunication firmy Echelon. GN100 zostało wyposażone w standardową wtyczkę NEMA (rozpowszechnioną w instalacjach oświetlenia zewnętrznego), dzięki czemu stopień skomplikowania instalacji ograniczony został do minimum i polega na wkręceniu urządzenia w gniazdo NEMA umieszczone w dowolnym miejscu instalacji oświetleniowej.

Współpraca i konsultacje konstruktorskie z naszą firmą partnerską StreetLight.Vision zaowocowały rozwinięciem standardowego systemu SLV o funkcje SmartCity obrazujące wskazania czujników parametrów środowiskowych. Dzięki temu możliwe jest tworzenie map on-line inteligentnego miasta z wieloma warstwami pokazującymi poszczególne mierzone parametry.

Załączniki:

 1. GN1xx_DS10pl – Specyfikacja techniczna – GN1xx_DS10pl

Marzec 19, 2018

System nadrzędny

Aby to ułatwić, możliwe jest tworzenie wielu poziomów grupowania latarni i tworzenie podsystemów kontrolowanych osobno. Oprócz podstawowych funkcji, takich jak włączanie i wyłączanie poszczególnych latarni oraz sterowania ich jasnością system, daje operatorowi możliwość na bieżąco śledzić zużycie energii elektrycznej na wszystkich poziomach, tj. począwszy od pojedynczych latarni, poprzez grupy latarni, całe ulice, dzielnice a skończywszy na całej instalacji oświetleniowej działającej w danym systemie, a także na sterowanie latarniami na poziomie tych grup i podgrup.

Przejrzysty interfejs pozwala operatorowi na sprawną kontrolę i nie jest on zasypywany niepotrzebnymi w danym momencie danymi, natomiast w razie potrzeby w łatwy sposób może się do nich dostać.

Marzec 19, 2018

GreenLight Serwer

Serwer systemu GreenLight pełni kluczową funkcję w systemie. W oparciu o sprzęt firmy Echelon i dedykowane oprogramowanie firmy APANET Green System GreenLight Serwer pozwala m.in. na:

 • realizację algorytmów sterowania pozwalających na obniżenie kosztów eksploatacji oświetlania zewnętrznego (zarówno bezpośrednich kosztów energii, jak i wydatków na obsługę i naprawy);
 • akwizycję i udostępnianie danych pomiarowych i eksploatacyjnych elementów sieci (zużycia energii, czasu pracy, awarii itp.);
 • zaawansowane zarządzanie elementami sieci w tym systemy kierowania strumieniami danych (routing) radykalnie zwiększając zasięg sieci (do 4km w typowej sieci energetycznej);
 • grupowanie źródeł światła i tworzenie wirtualnych instalacji oświetleniowych (dedykowanych poszczególnym odbiorcom – możliwość współużytkowania jednaj instalacji przez kilka podmiotów) z możliwością niezależnego rozliczania zużytej energii elektrycznej;
 • dostęp za pomocą przeglądarki www z dowolnego miejsca, na dowolnym sprzęcie (PC, tablet, smart phone)  – wbudowany serwer Web 2.0.

Załączniki:

 1. GreenLightServer_DS10pl – GreenLight Serwer Echelon SmartServer 2.0

Marzec 19, 2018

Statecznik SOD150/250 dla lamp HPS

Marzec 19, 2018

STEROWNIK GLC 100

Sterownik wykorzystuję komunikacje w standardzie LonWorks za pomocą sieci energetycznej (komunikacja PowerLine) co znacząco redukuje koszty instalacji.Sterownik umożliwia pełną kontrolę źródła światła – sterowanie intensywnością światłą, pomiar zużycia energii, wykrywanie i raportowanie zdarzeń i awarii. Umożliwia to wdrożenie algorytmów pozwalających na znaczne obniżenie zużycia energii elektrycznej (redukcja kosztów i emisji CO2) oraz obniżenie kosztów obsługi.

Zalety:

 • Współpraca ze statecznikami elektronicznymi i elektromagnetycznymi.
 • Ściemnianie płynne (0-100%) jak i dyskretne (dwa lub trzy poziomy jasności).
 • Niezależne sterowanie poszczególnymi lampami.
 • Niezależny pomiar zużycia energii w każdej lampie – możliwość indywidualnych rozliczeń.
 • Rozbudowany moduł pomiarowy (energia i moc bierna i czynna, cos φ, THD) – optymalne zarządzanie siecią zasilającą.
 • Monitorowanie stanu lampy (wykrywanie i raportowanie awarii) – niższe koszty obsługi.
 • Elastyczna i rozproszona struktura sieci – większa funkcjonalność i niezawodność.
 • Zaawansowane algorytmy routingu – duży zasięg sieci.
 • Niskie koszty instalacji – komunikacja za pomocą sieci zasilającej 230VAC.
 • Instalacja w oprawie lub w słupie lampy.
 • Możliwość aktualizacji oprogramowania poprzez sieć
 • Kompatybilny z LonWorks.
 • Kompatybilny z LonMark.

http://www.echelon.com/productdb/productdetail.asp?prodID=1621&manID=426&strSearch=apanet&submit=Search

Załączniki:

 1. GLC1xx_DS26pl – GreenLight Controller Seria GLC100 ver.2.6
 2. GLC1xx_DS25pl – GreenLight Controller Seria GLC100 ver.2.5
 3. GLC1xx_UG24pl – Instrukcja obsługi – sterownik seria GLC100
 4. GLC1xx_DS24fr – GreenLight Controller Seria GLC100 ver.2 – FR
 5. GLC1xx_UG24fr – Instrukcja obsługi – sterownik seria GLC100 – FR

Marzec 19, 2018

Zestaw GLC132AZB50

Dzięki umieszczeniu wszystkich komponentów w w jednej zgrabnej obudowie bardzo poprawiła się szybkość oraz pewność prac montażowych. W przypadku prac obiektowych są to parametry bardzo ważne, bowiem pomyłki montażowe bywają trudne do zlokalizowania i drogie w naprawie.

Marzec 19, 2018

STEROWNIK GLC 200

Dotychczas, aby w pełni wykorzystać możliwości systemu, niezbędna była instalacja dwóch sterowników GLC100, teraz mamy możliwość niezależnego sterowania dwoma lampami używając jednego GLC200.

Załączniki:

 1. GLC2xx_DS25pl – GreenLight Controller Seria GLC200 ver.2.0
 2. GLC2xx_DS25en – GreenLight Controller Seria GLC200 ver.2.0 EN

Marzec 19, 2018

GreenVoltage Controller GVC10

Jest to spowodowane ich niską sprawnością energetyczną oraz niekorzystnym wpływem na sieci zasilające (niski współczynnik mocy i nieliniowy charakter obciążenia). W ich miejsce stosowane będą stateczniki elektroniczne o wyższej sprawności, nie pobierajcie mocy biernej dzięki układom PFC. Jedną w wielu zalet stateczników elektronicznych jest ich niewrażliwość na zmiany napięcia zasilania. Równocześnie na zmianie napięcia zasilania opierają się, dość powszechne, tradycyjne układy centralnej redukcji mocy. W rezultacie już dziś nie można zastosować w nich nowoczesnych opraw ze statecznikami elektronicznymi czy lamp LED a w niedalekiej przyszłości użytkownicy zostaną pozbawieni zasadniczej funkcjonalności systemów centralnej redukcji mocy.

W związku z powyższym firma APANET Green System Sp. z o.o. wprowadziła na rynek, chroniony patentem, sterownik oświetlenia GVC-10 pracujący w oparciu o pomiar napięcia zasilania. Urządzenie to pozwala na zastosowanie w sieciach objętych centralną redukcją mocy nowoczesnych stateczników HPS i MH oraz zasilaczy LED, z zachowaniem ich pełnej funkcjonalności. Sterownik GVC-10 mierzy bieżące napięcia zasilania i na jego podstawie steruje oprawą z wykorzystaniem interfejsu DALI lub 1-10V. W rezultacie nowoczesna oprawa zachowują się jak tradycyjne źródło światła zachowując wszystkie swoje zalety eksploatacyjne.

Zalety:

 • Pozwala na zastosowanie nowoczesnych stateczników elektronicznych i zasilaczy LED w sieciach z centralną redukcją mocy.
 • Symuluje tradycyjny statecznik elektromagnetyczny.
 • 2 interfejsy: DALI i 1-10V (równolegle)
 • Małe wymiary
 • Możliwość instalacji w oprawie

Właściwości:

 • Zasilanie: 110VAC-250VAC
 • Obudowa: IP67
 • Interfejs: DALI i 1-10V
 • Podłączenie: zaciski 2,5mm²
 • Temperatura otoczenia: -40°C do 80 °C.
 • Wymiary [mm]: 66x80x30
 • Waga: 180g

Załączniki:

 1. GVC10_DS11pl – GreenVoltage Controller GVC10