Kwiecień 26, 2016

APANET na XI Konferencji PTPiREE „Oświetlenie dróg i miejsc publicznych – sposoby zarządzania systemami oświetlenia”

ptpire

Dzisiejszego oraz jutrzejszego dnia, tj. 26-27 kwietnia 2016 APANET uczestniczy w organizowanej w Toruniu przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej jedenastej edycji konferencji „Oświetlenie dróg i miejsc publicznych – sposoby zarządzania systemami oświetlenia”. Główny partner spotkania, ENERGA Oświetlenia podczas swojego wystąpienia otwierającego konferencję przedstawiła uczestnikom wspólnie realizowany z nami projekt modernizacji oświetlenia ulicznego w Bydgoszczy, jako wzorcowo przeprowadzoną oraz obejmującą największą liczbę opraw, spośród wszystkich realizowanych w ramach programu SOWA inwestycji.
Konferencja to doskonała okazja do wymiany wiedzy i pomysłów wśród samorządów lokalnych, przedsiębiorców elektroenergetycznych, producentów urządzeń oświetleniowych oraz środowisk naukowych. Z pewnością zaskutkuje to nowymi projektami.

Kwiecień 26, 2016

XI Polish Power Transmission and Distribution Association Conference

ptpireToday and tomorrow (26-27 April 2016) APANET participates in conference organized by the Polish Power Transmission and Distribution Association. It is eleventh edition of the conference about how to manage street and public places lighting systems. The main partner of the meeting, ENERGA Oświetlenie has presented project of modernization of street lighting in Bydgoszcz, implemented with APANET – flagship investment, that contains the largest number of luminaires, of all implemented under the SOWA program projects.
The conference is an excellent opportunity to exchange knowledge and ideas among local governments, power companies, manufacturers of lighting equipment and scientific circles. Certainly it will result in new projects.