Styczeń 21, 2016

LIGHT Fair 2016

jjeghefi

At the end of January we will be present at the XXIV International Fair of Lighting Equipment – LIGHT 2016, the largest this kind of event in Central and Eastern Europe. This year’s edition is another opportunity to showcase our smart lighting control system and the to exchange experiences with other participants, under the seminars, workshops and training. This year the fair will be held on 27-29 January, traditionally in the EXPO XXI Exhibition Centre in Warsaw. The event is held under the honorary patronage of the Ministry of Economy of Poland.
We invite all interested parties to our stand No. A20, hall 4.

Styczeń 20, 2016

Targi ŚWIATŁO 2016

TS-logo

Pod koniec stycznia będziemy obecni na XXIV Międzynarodowych Targach Sprzętu Oświetleniowego – ŚWIATŁO 2016, największym tego typu wydarzeniu w Europie Środkowo-wschodniej. Tegoroczna edycja jest kolejną okazją do zaprezentowania naszego inteligentnego systemu sterowania oświetlaniem oraz możliwością do wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestniczkami w ramach prowadzonych seminariów naukowych, warsztatów i szkoleń. W tym roku targi odbywają się w dniach 27-29 stycznia, tradycyjnie już w Warszawskim Centrum Wystawienniczym EXPO XXI. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do naszego stoiska nr A20, w hali nr 4.

Styczeń 14, 2016

Strong start to the new year – Apanet company’s press conference at the Warsaw Stock Exchange

Today, on the press conference at the Stock Exchange in Warsaw, we had the pleasure to present assumptions of our authorial project of streetlighting control. With the participation of our business partners – American company Echelon, listed on NASDAQ, Streetlight Vision, the software provider from Paris and LonMark International, spreading multi-vendor solutions – we have presented to journalists and the other guests advantages of the open system idea. The participants had the opportunity to acquainted with our flagship project of Bydgoszcz, which completion we have reported in October, last year. The meeting was also an opportunity to tell about other projects, implemented under the cooperation with our foreign business partners.

 

Presentation – Apanet

Presentation – Streetlight.Vision

Presentation – LonMark International

Presentation – Echelon

Styczeń 14, 2016

Mocne otwarcie na początek roku – konferencja na GPW

Dziś w ramach konferencji prasowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, mieliśmy przyjemność przedstawić założenia naszego autorskiego projektu sterowania oświetleniem ulicznym. Wraz z partnerami biznesowymi – amerykańską spółką Echelon notowaną na giełdzie NASDAQ, producentem oprogramowania Streetlight Vision z Paryża oraz LonMark International działającym na rzecz upowszechnienia rozwiązań typu multi-vendor – zaprezentowaliśmy dziennikarzom i pozostałym gościom zalety związane z ideą otwartości systemów. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję zapoznać się z naszym flagowym projektem bydgoskim, o ukończeniu którego informowaliśmy w październiku zeszłego roku. Spotkanie było także okazją do przybliżenia innych projektów realizowanych w ramach współpracy spółki z zagranicznymi partnerami biznesowymi.

 

Prezentacja – Apanet

Prezentacja – Streetlight.Vision (angielska)

Prezentacja – LonMark International (angielska)

Prezentacja – Echelon (angielska)