Wrzesień 25, 2015

APANET członkiem IZBY ENERGETYKI PRZEMYSŁOWEJ I ODBIORCÓW ENERGII

Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą podmioty związane z wytwarzaniem, przesyłem, obrotem i odbiorem energii elektrycznej oraz cieplnej.
Kluczowym celem Izby jest podniesienie pozycji rynkowej przemysłowych odbiorców energii.
Firma APANET została oficjalnie włączona w poczet członków Izby. Jest to dla nas duże wyróżnienie i cieszymy się, że możemy mieć udział w tak znakomitym gronie.

 indeks

 

http://www.iep.org.pl/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=102

Wrzesień 25, 2015

Smart City Forum II edycja

SmartCityForum_LOGO_v1_190x190px„Smart City Forum stanowi odpowiedź na transformację, jaka dokonuje się w skali globalnej, dotyczącej budowy i funkcjonowania inteligentnych miast. Dotyka ona wielorakich aspektów życia, począwszy od transportu, poprzez ekologię energetykę, budownictwo czy wreszcie wypracowanie nowych sposobów komunikacji z mieszkańcami.”
Po raz kolejny będziemy uczestnikami tego wydarzenia w charakterze gościa VIP. Mamy nadzieję na ciekawą wymianę doświadczeń z uczestnikami Konferencji, wśród których będą zarówno przedstawiciele biznesu jak i administracji.

Wrzesień 14, 2015

Kolejne spotkanie LonMark Outdoor Lighting Committee

banner-lonmark-paris

Dziś, tj. 14 września 2015r, odbywa się kolejne spotkanie LonMark Outdoor Lighting Committee.

Tym razem w Paryżu, w siedzibie StreetLight.Vision.

Omawiane będą nowe tendencje na rynku oświetleniowym, jak również wzrost znaczenia rynku systemów sterowania oświetleniem.

Na tymże spotkaniu nie zabraknie również reprezentacji APANET.

Wrzesień 14, 2015

Another meeting of LonMark Outdoor Lighting Committee

banner-lonmark-paris

Today, Mon. 14 September 2015, there is another meeting of LonMark Outdoor Lighting Committee.

This time in Paris, at the headquarters of StreetLight.Vision.

We will discuss new trends in the lighting market, as well as the growing of lighting control systems market.

At that meeting there will also be representation of APANET.

Wrzesień 2, 2015

System sterowania APANET na autostradzie A1, odc. Sośnica – Maciejów

banner-mielec2

Konsorcjum, którego liderem jest APANET Green System Sp. z o.o. podpisało umowę z GDDKiA na Zaprojektowanie i uruchomienie systemu oświetlenia drogowego autostrady A1 na odcinku Sośnica- Maciejów od km 511+182,84 do km 517+200 wraz z węzłem Gliwice- Wschód.

Projekt ten kładzie duży nacisk na otwartość i interoperacyjność systemu sterowania oświetleniem. Obejmuje modernizację 800 punktów świetlnych i wyposażenie ich w prawidłowo działający system.
Partnerem konsorcjum jest firma PIU Wereszczyński posiadająca bardzo duże doświadczenie w branży elektroenergetycznej i instalacyjnej.

Wrzesień 2, 2015

Smart Lighting Control System of APANET on the A1 motorway, Sośnica – Maciejów

mielec-autostrada

A consortium led by APANET Green System Ltd. signed a contract with GDDKiA for the design and launch of road lighting system on A1 motorway Sośnica- Maciejów.

The most important in this project is openness and interoperability of lighting control system. Includes modernization of the 800 points of light and equipping them with properly functioning control system.

Partner of the consortium is the PIU Wereszczyński company with its very large experience in the electricity and installation.