Sierpień 31, 2015

Modernizacja oświetlenia w SSE ARP Mielec

banner-mielec

Właśnie realizujemy nową instalację w kolejnej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – w Mielcu.

Jest to część projektu Smart Grid – Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne, realizowanego przez ARP S.A.

Zadanie to obejmuje modernizację 415 punktów świetlnych, z zastosowaniem sterowników GLC 122 APANET, na terenie Strefy i ma być zrealizowane do końca bieżącego roku.

Sierpień 31, 2015

Retrofitting in SSE ARP in Mielec

banner-mielec

We just work on the new project in another Special Economic Zone – in Mielec.
It is a part of the Smart Grid project implementing by ARP S.A. The instalation is about 415 light points with GLC 122 APANET at the Zone and we will finish it till the end of this year.