Luty 18, 2015

Smart City Forum

smartcity-banner

Dziś w Warszawie rozpoczyna się Smart City Forum. Wydarzenie to jest okazją do spotkania specjalistów wielu dziedzin, takich jak: budownictwo, transport, energetyka, medycyna, edukacja i administracja.

Stanowi platformę dialogu i współpracy pomiędzy sferą biznesu i różnych szczebli administracji w temacie rozwoju Smart City w Polsce. Wśród zaproszonych jest również nasz przedstawiciel – jako gość honorowy.

Dowodzi to jak duży udział ma APANET w rozwoju Smart City.

Luty 18, 2015

Smart City Forum

smartcity-banner

Smart City Forum starts today in Warsow. The event is a platform for dialogue and cooperation between business and administration focusing on the  development of smart cities in Poland.

It is the perfect opportunity to meet the experts  in the fields of: development, transport, power industry, medicine, education and  administration.

A representative of Apanet has been invited as a honorary guest which shows our strong commitment to developing the concept of a smart city

Luty 4, 2015

Umowa współpracy z Orange Polska S.A.

orange-banner

APANET rozpoczął właśnie współpracę z Orange – międzynarodową firmą dostarczającą rozwiązania telekomunikacyjne.

Umowa dotyczy współpracy w zakresie technicznym, handlowym i marketingowym i ma na celu stworzenie nowych produktów i usług skierowanych do konkretnych odbiorców.

Współpraca z takim partnerem jak Orange, mającym ugruntowaną pozycję na rynku międzynarodowym i będącym rozpoznawalną marką, otwiera nowe możliwości.

Efekty współpracy będą ciekawe.

Luty 4, 2015

Partnership agreement with Orange Poland

orange-banner

APANET has just started cooperation with Orange – the world-leading provider of telecommunications solutions.

The agreement concerns cooperation in technical, sales and marketing, and aims to create new products and services targeted to specific customers.

Cooperation with such partner as Orange,who have a strong position in the international market and who is recognizeble brand, opens up new possibilities.


The results of cooperation will be interesting.

Luty 2, 2015

Kolejna umowa współpracy

ecco-banner

Firma APANET Green System Sp. z o.o. podpisała właśnie kolejną umowę współpracy .

Umowa dotyczy dystrybucji systemu sterowania oświetleniem ulicznym w zestawieniu z konkretnym rodzajem oprawy.

Dystrybutor opraw to cieszyńska firma ECO ENERGY POLAND.
Jest to zapowiedź ciekawej współpracy.

Luty 2, 2015

Another partnership agreement

ecco-banner

APANET Green System Ltd. just signed up another partnership agreement.

This agreement consider distribution of Smart Lighting Control System with cooperation with  a specific luminaire. Our new partner is ECO ENERGY POLAND – a company from Cieszyn.

It is an introduction for interesting cooperation.