Grudzień 30, 2014

Podsumowując 2014 rok

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mijający rok przyniósł wiele znaczących dla APANET wydarzeń. Rozpoczęliśmy od partnerstwa w LonMark International – międzynarodowej organizacji zrzeszającej i promującej producentów otwartych systemów sterowania. Organizacja ta również certyfikowała nasze sterowniki serii GLC jako urządzenia pracujące w otwartym protokole.
Okazją do pokazania naszych produktów i zawiązania nowej współpracy, także międzynarodowej, była nasza obecność na imprezach targowych – Targi Światło w Warszawie, Light + Bulding we Frankfurcie oraz Light Middle East w Dubaju. Zakończyliśmy także kilka instalacji, jak Inteligentny System Sterowania ulicznego w gminie Przytyk czy Sterowanie Oświetleniem Drogowym na autostradzie A4 – Dębica – Rzeszów.

Zainicjowaliśmy też kilka instalacji pilotażowych. Pod koniec roku natomiast podpisaliśmy umowę na dostarczenie systemu sterowania oświetleniem dla miasta Bełchatowa, w ramach programu modernizacji oświetlenia SOWA dofinansowanej przez NFOŚiGW.
Braliśmy udział w wielu konferencjach i spotkaniach, jak Narada Ambasadorów czy Streetlight LonMark Marketing Committee.
Wspominając 2014 rok nie można zapomnieć o debiucie APANET S.A. na rynku New Connect Warszawskiej GPW, o czym głośno było w mediach.
 
W tym roku także napisali o nas:
 
http://pulsbiznesu.pb.pl/3656384,68100,apanet-zaswieci-na-newconnect
http://www.lonmark.org/connection/case_studies/documents/Tarnobrzeg%20Case%20Study.pdf
http://issuu.com/worldwidepublications/docs/may-june-2014-le/1
http://www.lonmark.org/connection/solutions/lighting/outdoor/street/SLMC%20Open%20Streetlight%20Platform.pdf
http://issuu.com/worldwidepublications/docs/nov-dec2014/1
http://www.lonmark.org/connection/case_studies/documents/JJJdrzejjjw%20Case%20Study_LR.pdf?utm_content=paulina.nykiel%40greensys.pl&utm_source=VerticalResponse&utm_medium=Email&utm_term=Learn+more&utm_campaign=LonMark+Outdoor+Lighting+Marketing+Committeecontent

 

Niech Nowy Rok będzie owocny w wydarzenia i przyniesie wiele sukcesów.

Z najlepszymi życzeniami dla wszystkich naszych Czytelników

APANET Green System

Grudzień 30, 2014

Summing up the year 2014

nye

The past year has brought many significant events for APANET. We started with the partnership in the LonMark International an international organization for producers and promoting open control systems. This organization also has certified our controllers GLC series as instruments of the open protocol.


The opportunity to show our products and chance for a new cooperation, also international, was our presence at trade fairs Fair Light in Warsaw, Light + Bulding in Frankfurt and Light Middle East in Dubai. We also completed several installations, such as Smart Lighting Control System in Przytyk community and on the A4 highway Debica – Rzeszów. We initiated a few pilot instalations. At the end of the year we signed up a contract to provide smart lighting control system for the city of Belchatow, as part of the modernization SOWA program co-financed by NFOŚiGW .


We have participated in many conferences and meetings, as Ambassadors Deliberation or Streetlight LonMark Marketing Committee.
Remembering 2014 year we can not forget the debut APANET SA on New Connect – market of the Warsaw Stock Exchange, which was a lot of in the media about.


This year also wrote about us:

http://pulsbiznesu.pb.pl/3656384,68100,apanet-zaswieci-na-newconnect
http://www.lonmark.org/connection/case_studies/documents/Tarnobrzeg%20Case%20Study.pdf
http://issuu.com/worldwidepublications/docs/may-june-2014-le/1
http://www.lonmark.org/connection/solutions/lighting/outdoor/street/SLMC%20Open%20Streetlight%20Platform.pdf
http://issuu.com/worldwidepublications/docs/nov-dec2014/1
http://www.lonmark.org/connection/case_studies/documents/JJJdrzejjjw%20Case%20Study_LR.pdf?utm_content=paulina.nykiel%40greensys.pl&utm_source=VerticalResponse&utm_medium=Email&utm_term=Learn+more&utm_campaign=LonMark+Outdoor+Lighting+Marketing+Committeecontent

Let the New Year will be full of event and will bring a lot of success.

With best wishes to all our readers

APANET Green System

Grudzień 20, 2014

Wesołych Świąt życzy Apanet Green System

greensys-2015

 

Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności oraz sukcesów  w nadchodzącym Nowym 2015 Roku
wraz z podziękowaniami za dotychczasową współpracę składa Apanet Green System

 

 

 

 

Grudzień 20, 2014

Merry Christmas from APANET Green System

greensys-2015en

   Merry Christmas and lots of success in New Year 2015 from APANET Green System