Sierpień 28, 2014

The SLMC meeting in Holland

amsterdamAugust 25, in the Dutch Echelon headquarters, there was a meeting of the LonMark Streetlight Marketing Committee. Our representatives also took part in. The SLMC discussed about their current activities.

It was also an occasion to introduce new technologies and components of Echelon, to the further development of Smart Lighting Control Systems.

Meetings like this is an opportunity for direct contacts with leading technology providers, thanks to which APANET Green System is able to offer our customers the best solutions available in the market.

Sierpień 28, 2014

Spotkanie SLMC w Holandii

amsterdam

25 sierpnia, w Holenderskiej siedzibie firmy Echelon, odbyło się spotkanie członków LonMark StreetLight Marketing Committee, w którym wzięli również udział przedstawiciele firmy APANET. Oprócz omówienia
bieżących działań SLMC, firma Echelon zaprezentowała nowe technologie i komponenty mające na celu dalszy rozwój Inteligentnych Systemów Sterowania Oświetleniem.

Dzięki bezpośrednim kontaktom z wiodącymi dostawcami technologii, APANET Green System może oferować swoim odbiorcom najlepsze rozwiązania dostępne na rynku.

Sierpień 5, 2014

Two agreements for pilot of software in El Casar in Spain and in Kamień Pomorski in Poland.

Campo_de_Criptana_Molinos_de_Viento_1-sAPANET Green System signed up two agreements for pilot of software for street lighting cotroll system –  in El Casar in Spain and in Kamień Pomorski in Poland.

Using smart lighting control systems brings savings up to 30-50%. This is important for cities that spent a huge part of their budget on street lighting. The system reducing energy consumption also contributes to the reduction of CO2 emission, bringing a double benefit.

After the first period, confirming the effectiveness of the solution, we expect the implementation on a wider scale.

Sierpień 5, 2014

Instalacje pilotażowe w El Casar i Kamieniu Pomorskim

Campo_de_Criptana_Molinos_de_Viento_1-s

Firma APANET Green System zawarła dwie umowy dotyczące pilotażowych instalacji systemów sterowania oświetleniem ulicznym – w El Casar w Hiszpanii oraz w Kamieniu Pomorskim.

Zastosowanie inteligentnych systemów sterowania oświetleniem przynosi oszczędności rzędu 30-50%. Jest to istotne dla miast, gdyż większą część ich budżetu stanowią wydatki na oświetlenie uliczne. System taki redukując poziom zużycia energii przyczynia się także do redukcji CO2, przynosząc podwójną korzyść.

Po pierwszym etapie potwierdzającym skuteczność rozwiązania  oczekujemy wdrożenia instalacji w szerszej skali.