Maj 28, 2014

Streetlight LonMark Merket Committee

A representative of APANET Green System Ltd. participated in founding meeting of Streetlight LonMark Merket Committee (SLMC). The main aim of this Committee is to promote specification of LonMark as a first and

still the only one fully open standard using in Smart Street Lighting Control System instalations.

 

This will be implemented through publications in professional jurnals, traid shows participation and that kind of industry events, and also education of potencial inwestors how important is using in this type of instalations only open solutions.

Maj 28, 2014

Streetlight LonMark Marketing Committee

Przedstawiciel firmy APANET Green System Sp. z o.o. wziął udział w założycielskim spotkaniu Streetlight LonMark Marketing Committee (SLMC). Komitet ten stawia sobie za cel promocję specyfikacji LonMark jako pierwszego i wciąż jedynego w pełni otwartego standardu używanego w instalacjach Inteligentnego Sterowania Oświetleniem.

Realizowane to będzie poprzez publikację w prasie fachowej, udział w targach i innych wydarzeniach branżowych oraz inne działania nastawione na edukację potencjalnych inwestorów jak ważne jest stosowanie w tego typu instalacjach wyłącznie otwartych rozwiązań.