Kwiecień 29, 2013

Sterownik GLC 200 – nowość

Jesteśmy zawsze elastyczni i szybko reagujemy na potrzeby zgłoszone przez naszych klientów – praktycznym przykładem takiego działania jest stworzenie nowego urządzenia uzupełniającego gamę produktów inteligentnego systemu sterowania oświetleniem. Sterownik GLC serii 200 umożliwia sterowanie dwoma statecznikami lub zasilaczami lamp LED. Rozwiązanie takie znacznie redukuje koszty instalacji w przypadku, gdy na jednym słupie zainstalowane są dwie niezależne oprawy. Dotychczas, aby w pełni wykorzystać możliwości systemu, niezbędna była instalacja dwóch sterowników GLC100, teraz mamy możliwość niezależnego sterowania dwoma lampami używając jednego GLC200.

Kwiecień 9, 2013

New GVM100 controller

Our R&D team has completed work on a new GVM100 controller which is already available for sale.

The GVM100 controller is intended to measure supply voltage in single-phase and three-phase electrical networks and remotely read the measured data using LonWorks communication standard. It enables continuous monitoring of the state of electrical installations and infrastructure components such as fuses, contactors, relays, etc.

As a result of using open data transmission standard LonWorks PLC (Power Line Communication – communication utilizing power lines) the GVM100 controller can be used in every installation built according to the standard especially in Smart Grid Networks, Smart Street Lighting systems, building control (BMS) as well as in the installations requiring real-time power supply parameters monitoring..

Kwiecień 9, 2013

Nowy kontroler GVM100

Informujemy, że nasz dział wdrożeń ukończył prace nad nowym kontrolerem GVM100 i jest on już dostępny w naszej ofercie.
Kontroler GVM100 przeznaczony jest do pomiaru napięcia zasilania w sieciach jedno i trójfazowych oraz zdalnego ich odczytu z wykorzystaniem komunikacji w standardzie LonWorks. Pozwala to na ciągłe monitorowanie stanu instalacji elektrycznych oraz elementów infrastruktury takich jak bezpieczniki, styczniki, przekaźniki itp
Dzięki zastosowanej transmisji danych  w otwartym standardzie LonWorks PLC (Power Line Communication – komunikacja wykorzystująca przewody zasilające) kontroler GWM100 może być stosowany we wszystkich instalacjach realizowanych w tym standardzie a w szczególności w systemach typu Inteligentne Sieci Zasilające (Smart Grid), Inteligentne Oświetlenie Uliczne (Smart Street Lighting), sterowanie budynkiem (BMS) oraz wszędzie tam, gdzie istotne jest bieżące monitorowanie parametrów zasilania.