Styczeń 30, 2013

Successful Installation in Spain

APANET is very pleased to announce that our first commercial installation of the smart street lighting system in Spain is already fully operational.

This is yet another, after France, European Union country where we sell our controllers. What makes us even happier is the fact that after this initial success we are already receiving more orders from the Iberian Peninsula.

Styczeń 30, 2013

Sukces wdrożenia w Hiszpanii

Z ogromną satysfakcją informujemy, że nasza pierwsza komercyjna instalacja inteligentnego systemu sterowania oświetleniem ulic w Hiszpanii już działa.

To już kolejny, po Francji, kraj Unii Europejskiej, w którym sprzedajemy nasze sterowniki. Tym bardziej nas to cieszy, że po pierwszym sukcesie przychodzą już następne zamówienia z Półwyspu Iberyjskiego.

Styczeń 4, 2013

SOWA Programmed Launched

The National Fund of Environmental Protection and Water Management (NFEP&WM) acting as the National Green Investment Scheme operator has announced the SOWA program – Energy Efficient Street Lighting. The program is a part of priority scheme called GIS – Green Investment Scheme which was designed to support and co-fund green projects.

We encourage all the representatives of municipalities to familiarize themselves with the program documentation as it is possible to obtain a 45% of a project value grant-in-aid and a 55% subsidized loan for modernization of street lighting installations along with smart lighting control. The program budget is 356M PLN.

The program’s big advantage is the possibility to receive both a grant-in-aid and a loan for the modernization of lighting infrastructures owned by energy companies as long as the municipalities sign an installation lease agreement for minimum 5 years. Program participants have to achieve 40% CO2 emission reduction. This requirement actually forces the use of smart lighting control as opposed to archaic centralised power reduction solutions involving voltage reduction across the entire power network.

Certainly the SOWA program will additionally accelerate the development of the entire industry.

More information about the program:

http://www.nfosigw.gov.pl/system-zielonych-inwestycji—gis/programy-priorytetowe#sowa
http://www.nfosigw.gov.pl/system-zielonych-inwestycji—gis/konkursy/i-konkurs-sowa/

Styczeń 4, 2013

SOWA wystartowała

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający jako Krajowy operator Systemu Zielonych Inwestycji ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach I konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme): SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne.
Zachęcamy wszystkich przedstawicieli gmin z zapoznaniem się z dokumentacją programu gdyż możliwe jest otrzymanie 45% dotacji oraz 55% preferencyjnej pożyczki na modernizację instalacji oświetlenia ulicznego wraz z inteligentnym sterowaniem oświetleniem. Budżet programu to aż 356mln. PLN.
Dużą zaletą programu jest możliwość otrzymania zarówno dotacji jak i pożyczki na modernizację infrastruktury oświetleniowej będącej własnością zakładów energetycznych o ile gminy podpiszą umowę dzierżawy instalacji na okres minimum 5 lat. Uczestnicy programu muszą jedynie wykazać osiągnięcie oszczędności 40% redukcji emisji CO2 (wymusza to praktycznie zastosowanie inteligentnego sterowania oświetleniem a blokuje możliwość zastosowania archaicznych rozwiązań centralnej redukcji mocy polegającej na obniżaniu napięcia całej sieci zasilającej).
Z pewnością program ten dodatkowo przyspieszy rozwój całej branży.
Więcej o programie:
http://www.nfosigw.gov.pl/system-zielonych-inwestycji—gis/programy-priorytetowe#sowa
http://www.nfosigw.gov.pl/system-zielonych-inwestycji—gis/konkursy/i-konkurs-sowa/

Styczeń 3, 2013

An Article About Us – Infrastructure Market Magazine

An article entitled: „Local Governments Increasingly Interested in Smart Lighting Control” has been published in the Infrastructure Magazine. The article can be found here:

http://www.rynekinfrastruktury.pl/artykul/index/art/21846/id/93

Styczeń 3, 2013

Napisali o nas w Rynku Infrastruktury

Zapraszamy do przeczytania artykułu o nas opublikowanego w  „Rynek Infrastruktury” pod tytułem:

Samorządy coraz bardziej zainteresowane inteligentnym sterowaniem oświetleniem