Grudzień 21, 2012

Wesołych Świąt życzy Apanet

Dzisiaj do systemów sterowania oświetleniem ulicznym dodajemy jeszcze sterowanie naszymi lampkami choinkowymi. Oszczędności są może mniejsze ale radość zdecydowanie większa.

Życzymy przy Tej okazji wszystkim naszym klientom, kontrahentom, partnerom, dostawcom, kurierom, podwykonawcom, księgowym, montażystom, kontrolerom, urzędnikom, ubezpieczycielom, elektrykom, stróżom a nawet konkurentom Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku

Grudzień 21, 2012

Happy Christmas

To fully enjoy Christmas we have extended our smart street lighting control systems to control our Christmas tree lights. The savings may not be as big but there’s certainly much more fun.

To all our customers, contractors, partners, suppliers, couriers, subcontractors, installers, accountants, inspectors, white and blue-collar workers, insurers, electricians, guards as well as competitors – Merry Christmas and Happy New Year!

 
 
 

Grudzień 18, 2012

Sukces na koniec roku

Końcówka roku obfituje w sukcesy. Dzisiaj odbyło się oficjalne otwarcie północnej obwodnicy Jędrzejowa (DK78). Inwestor (GDDKiA) i tym razem zdecydował się na zastosowanie inteligentnego systemu sterowania oświetleniem ulicznym produkcji APANET Green System sp. z o .o.. Bardzo dobrze układała nam się współpraca zarówno z realizującą ten projekt firmą Budimex S.A. jak i dostawcą opraw: firmą Schreder Polska.

Mamy nadzieję, że te pozytywne doświadczenia wykorzystamy przy realizacji następnych projektów.

Grudzień 18, 2012

Successful End of The Year

It has been a very successful end of the year for APANET. Today the northern ring road Jedrzejow (DK78) was officially opened. The investor (GDDKiA) has once again decided to implement smart street lighting system provided by APANET Green System Ltd. The cooperation with both Budimex PLC which executes the project as well as the luminaries supplier Schreder Poland has been very smooth.

We hope that our subsequent projects will benefit from those very positive experiences.

Grudzień 14, 2012

Inteligentny system sterowania oświetleniem ulicznym A4 Dębica-Rzeszów

Realizując kolejny projekt we współpracy z firmą Budimex S.A. firma APANET Green System sp. z o.o. zakończyła z powodzeniem instalację inteligentnego systemu sterowania oświetleniem ulicznym na węzłach autostrady A4 Dębica-Rzeszów. To następny przykład ekspresowej realizacji projektu na węzłach autostrady. Dzięki dobrej współpracy z wszystkimi uczestnikami projektu osiągnęliśmy kolejny sukces.
W tym projekcie, oprócz urządzeń GLC, zastosowano także jeden z najbardziej rozbudowanych systemów informatycznych zarządzania oświetleniem jaki obecnie występuje na świecie – StreetLight.Vision.
GDDKiA, dzięki naszym systemom, oszczędza już znaczne kwoty i jednocześnie emitując mniej CO2 do atmosfery.

Niestety nie udało nam się odwieźć inwestora od instalacji przestarzałych hybrydowych stateczników. Przy pełnej redukcji mocy mają one nieakceptowalne niski współczynnik mocy na poziomie 0,48, co znacznie zmniejsza oszczędności, jakie generuje system. Wierzymy, że dane pomiarowe sprawią, że przy następnych projektach przekonamy inwestora do zastosowania nowocześniejszych urządzeń.

Grudzień 14, 2012

Smart Street Lighting Control System – Motorway A4 Debica – Rzeszow.

In cooperation with Budimex PLC APANET Green System Ltd successfully completed installation of smart street lighting control system on the A4 motorway stretch Debica – Rzeszow. This is yet another example of a fast and efficient motorway project implementation. Thanks to excellent cooperation with all project participants we managed to achieve another success.

When implementing the project apart from the GLC devices one of the most sophisticated lighting control IT systems in the World (StreetLight.Vision) was utilised.

Thanks to our systems GDDKiA already makes significant savings while emitting less CO2 into the atmosphere.

Unfortunately, we were unable to dissuade the investor from installing the outdated hybrid ballasts. At the full power reduction they show unacceptable low power factor at the level of 0.48 which significantly reduces savings generated by the system. We believe that the measurement data analysis will convince future investors to use more advanced equipment.

Grudzień 10, 2012

NASA pokazuje jak wygląda ziemia nocą

NASA pokazuje jak wygląda ziemia nocą.

Na stronach NASA pojawiły się zdjęcia ziemi wykonane nocą. Wyraźnie widać kontury kontynentów, bardziej rozwiniętych krajów, większe miasta i w kontraście, zupełnie nieoświetlone nocą dziewicze obszary Ziemi.
Zachęcamy do odwiedzenia strony NASA:

http://www.nasa.gov/mission_pages/NPP/news/earth-at-night.html

Grudzień 10, 2012

Projekt oświetlenia w Tarnowskich Górach

APANET Green System sp. z o.o. dostarczył urządzenia sterowania oświetleniem Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach. Projekt oświetlenia reprezentacyjnego budynku zakłada możliwość niezależnego sterowania strefami oświetlenia elewacji budynku Urzędu Miejskiego. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań naszej produkcji możliwe jest efektowne ale racjonalne podświetlanie tego reprezentacyjnego budynku.

W przyszłości możliwe będzie również spięcie tego systemu sterowania z instalacją inteligentnego sterowania oświetlenia ulic i otrzymanie jednego spójnego systemu zarządzania oświetleniem oszczędzającego energię elektryczną bez wyłączania lamp ulicznych.

http://www.tarnowskiegory.pl/articles,article,1399,Nocna_panorama

Grudzień 10, 2012

Lighting Project in Tarnowskie Gory

APANET Green System Ltd supplied the Municipal Office in Tarnowskie Gory with lighting control equipment. The system enables an independent control of the various lighting zones of the Municipal Office building facade. Thanks to utilizing our innovative products and solutions it was possible to stunningly and at the same time cost effectively illuminate the building.

In the future it will be possible to connect the system to the smart street lighting control installation to obtain a coherent lighting control system enabling electricity saving without turning the street lights off.

Grudzień 7, 2012

Zaproszenie do udziału w konsultacjach SOWA

Z przyjemnością informujemy, że zostaliśmy zaproszeni do udziału w konsultacjach programu priorytetowego SOWA jako ekspert ds. oświetlenia ulicznego. Mieliśmy okazję podzielić się naszą praktyczną wiedzą i doświadczeniami zdobytymi podczas realizacji projektów inteligentnych sieci oświetlenia ulicznego. Bardzo cieszy nas zaufanie jakim obdarzają nas ludzie działający w NFOŚiGW. Więcej o forum EEŚ można przeczytać tutaj:

http://forumees.pl/aktualnosci-ees/art,37,sowa-i-gazela-na-konsultacjach.html