Styczeń 13, 2012

Apanet at the ‚Energy – Effect – Environment’ Forum

Apanet Green System Ltd participated in the XXXI ‚Forum Energy – Effect – Environment’ meeting organized by the NFOSiGW. The conference focused on the pre-implementation aspects of the smart energy networks and a presentation of the priority program run by the Fund supporting the development of smart energy networks as well as street lighting.

Apanet gave a presentation entitled „Smart StreetLights as a Part of Smart Grid”. A very interesting discussion regarding SmartGrid and various aspects of its development ensued afterwards. Thanks to the Internet connection the discussion was joined by representatives of the Industrial Development Agency PLC from the Special Economic Zone in Mielec where the concept of smart grids for industry is being implemented.

Styczeń 13, 2012

Apanet na Forum Energia – Efekt – Środowisko

inteligentne oświetlenie drogoweFirma APANET green system sp. z o.o. uczestniczyła w XXXI spotkaniu Forum Energia – Efekt – Środowisko organizowanym przez NFOŚiGW. Głównym tematem tej konferencji były aspekty przed-wdrożeniowe inteligentnych sieci energetycznych i omówienie programu priorytetowego uruchamianego przez Fundusz wspierającego rozwój inteligentnych sieci zarówno energetycznych jak i oświetlenia ulic.

Nasza firma przedstawiła prezentację pt. „Smart StreetLighsts jako część SmartGrid’u”. Po spotkaniu wywiązała się ciekawa dyskusja dotycząca SmartGrid’u jako takiego a także różnych koncepcji jego rozwoju. Za pośrednictwem połączenia internetowego w dyskusji wzięli udział również przedstawiciele Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z terenu SSE w Mielcu, gdzie realizowana jest w praktyce koncepcja Inteligentnych Sieci Energetycznych dla przemysłu.