Grudzień 23, 2011

Życzenia świąteczne od Apanet

inteligentne oświetlenie

Wesołych i Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia

pełnych ciepłej rodzinnej atmosfery radości

oraz sukcesów i pomyślności Nowym Roku


Tego Życzy cały zespół APANET GREEN SYSTEM

Grudzień 23, 2011

Merry Christmas and Happy New Year

With all good wishes and every happiness for Christmas and the New Year. May the New Year be filled with happiness and success.

Happy Christmas
Apanet Green System Team

Grudzień 19, 2011

Instalacja Inteligentnego Systemu Sterowania Ulic w Jeleniej Górze

inteligentne sterowanie oświetleniemFirma APANET green system sp. z o.o. i Urząd Miasta Jelenia Góra podpisały porozumienie dotyczące realizacji pilotażowej instalacji Inteligentnego Systemu Sterowania Ulic w mieście Jelenia Góra.

Cieszymy się, że rozpoczynamy współpracę z miastem, dla którego rozwiązania Smart City są nie tylko ideą przyszłości, a wymogiem teraźniejszości, z miastem dobrze rozumiejącym, że takie innowacyjne podejście przynosi zarówno korzyści w postaci oszczędności ekonomicznych jak i korzyści ekologicznych.

Mamy nadzieję, że dzięki temu projektowi wspólnie wdrożymy system będący modelem do naśladowania dla innych proinnowacyjnych miast i gmin.

Grudzień 19, 2011

Installation of a Smart Street Lighting Control System in Jelenia Gora

Apanet Green System Ltd and Jelenia Gora city council signed an agreement to implement a pilot installation of a smart street lighting control system in Jelenia Gora.

We are glad to start the cooperation with a city that sees Smart City concepts not only as an idea of the future but also as a requirement of the present. Jelenia Gora authorities understand very well that such an innovative approach benefits them, thanks to the cost savings, as well as the environment.

We hope that the implemented system will become a model for other innovative cities and municipalities.

Grudzień 9, 2011

Smart Cities. Praktyka miast i perspektywa działania

oświetlenie magazynoweW Łodzi odbyla się konferencja objęta patronatem Prezydenta Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej, Posła do Parlamentu Europejskiego Joanny Skrzydlewskiej oraz Unii Metropolii Polskich pt. „Smart Cities. Praktyka miast i perspektywa działania”.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele samorządów terytorialnych regionu łódzkiego, największych metropolii polskich, środowiska akademickiego oraz instytucji i przedsiębiorstw zajmujących się w sposób praktyczny wdrażaniem inteligentnych rozwiązań. Firma APANET green system sp. z o.o. zaprezentowała uczestnikom praktyczny sposób na inteligentne sterowanie oświetleniem ulicznym, jednym ze składników Inteligentnego Miasta, w znaczący sposób wpływającym na oszczędności w utrzymaniu sieci oświetlenia dróg. Oszczędności te osiągnąć można zarówno w kosztach oświetlenia ulic i kosztach serwisowania systemu oświetlenia jak również w ekologii. Systemy inteligentnego sterowania oświetleniem umożliwią realizowanie pakietu 3×20%, gdyż w znaczny sposób ograniczają zużycie energii elektrycznej.
Więcej o tej konferencji przeczytać można tu:

http://www.uml.lodz.pl/miasto/smart_cities/
http://www.lodzkie.eu/page/125,aktualnosci.html?id=3755
http://www.tvp.pl/lodz/aktualnosci/inne/inteligentne-zarzadzanie-miastem/5854114
http://lodz.dlastudenta.pl/studia/artykul/Smart_Cities_Praktyka_miast_i_perspektywa_dzialan,75848.html

Grudzień 9, 2011

Smart Cities – The Present and The Future.

A conference „Smart Cities – The Present and The Future” was held in Lodz by Hanna Zarnowska the mayor of Lodz, Joanna Skrzydlewska a memeber of EU parliament and the Union of Polish Metropolises.

The conference was attended by representatives of Lodz region local governments, Polish metropolises, academic institutions as well as companies and organisations implementing smart technologies. APANET Green System Ltd presented a practical solution to one of the components of Smart Cities, smart street lighting control, contributing to the significant savings relating to the street lighting network maintenance. The savings can be achieved both in the direct cost of street lighting as well as the maintenance cost not to mention environmental benefits. Smart street lighting control systems enable implementation of the 3×20% package by significantly reducing electricity consumption.

More about the conference can be found here:

http://www.uml.lodz.pl/miasto/smart_cities/

http://www.lodzkie.eu/page/125,aktualnosci.html?id=3755

http://www.tvp.pl/lodz/aktualnosci/inne/inteligentne-zarzadzanie-miastem/5854114

http://lodz.dlastudenta.pl/studia/artykul/Smart_Cities_Praktyka_miast_i_perspektywa_dzialan,75848.html