Październik 23, 2011

Zestaw GLC132AZB50 – ułatwienie instalacji systemu

inteligentne oświetlenie drogowe

W wyniku rozmów z instalatorami i inżynierami projektującymi instalacje inteligentnych systemów sterowania rozpoznaliśmy potrzebę przyspieszenia i ułatwienia instalacji komponentów systemu. Odpowiedzią na oczekiwania klientów naszej firmy jest zestaw GLC132AZB50.

Dzięki umieszczeniu wszystkich komponentów w w jednej zgrabnej obudowie bardzo poprawiła się szybkość oraz pewność prac montażowych. W przypadku prac obiektowych są to parametry bardzo ważne, bowiem pomyłki montażowe bywają trudne do zlokalizowania i drogie w naprawie.

Październik 23, 2011

GLC132AZB50 Set. Facilitating System Installation.

As a result of discussions with fitters and engineers designing smart control systems we recognized the need to accelerate and facilitate the installation of the system components. The response to our customer’s expectations is the GLC132AZB50 set.

Placing all the components in one slim chassis improved the time and the failure rate of the fitting works. These are crucial parameters as the assembly errors are very often difficult to locate and expensive to repair.