Sierpień 22, 2011

Raport Echelon o LonWorks w sieciach SmartGrid

sterowanie oświetleniem ulicznymNa stronach firmy Echelon ukazał się raport dotyczący wykorzystania technologii LonWorks w Inteligentnych sieciach zasilania (SmartGrid). Z raportu wynika, że 81% wszystkich inteligentnych liczników energii elektrycznej zainstalowanych w Europie działa w technologii LonWorks. Wszystko wskazuje na to, że technologia PowerLine Communication (PLC) firmy Echelon zdeklasowała konkurencyjne technologie i stała się dominującą zarówno w inteligentnych sieciach zasilających jak i w inteligentnym sterowaniu oświetleniem ulic.

Polska, jak i niektóre inne kraje europejskie, stoi przed wyborem technologii w swoich pierwszych dużych instalacjach SmartGrid, a powyższy raport na pewno zwróci uwagę na zalety technologii LonWorks i zwiększy szanse aby ten standard na stałe zagościł w naszym kraju. Widzimy w tym wielką szansę dla naszej firmy jako doświadczonego specjalisty w technologii LonWorks zarówno w rozwoju segmentu inteligentnych sieci sterowania oświetleniem ulic jak i inteligentnych sieci zasilania (SmartGrid).

Pełen tekst raportu znajduje się tu: (j.ang.)

http://www.echelon.com/company/press/2011/frost-sullivan_market_leadership.htm

Sierpień 22, 2011

Echelon Report on LonWorks in SmartGrid Networks

A report regarding the use of the LonWorks technology in smart power grids (SmartGrid) appeared on the Echelon’s web pages. The report shows that 81% of all smart electricity meters installed in Europe are based on the LonWorks technology. Provided data indicates that Echelon’s PowerLine Communication technology (PLC) outclassed competing technologies and had become dominant in both smart power supply networks as well as smart street lighting control systems.

Poland and some other European countries face a choice of technology in their initial large-scale SmartGrid installations. Above mentioned report will surely draw attention to the advantages of LonWorks technology and will increase the chances for the standard to become dominant in our country. Being an experienced LonWorks technology specialist in both development of the smart street lighting control networks as well as smart power grids (SmartGrid) we see this as a great opportunity for Apanet.

The full report can be found here.

http://www.echelon.com/company/press/2011/frost-sullivan_market_leadership.htm

Sierpień 16, 2011

APANET Green System Teamed Up With Street Light Vision Paris

StreetLight Vision is arguably the world’s largest supplier of the smart street lighting networks software.

StreetLight Vision offer covers every aspect of lighting management: the user interface, repairs management as well as fitter support software which enables smooth and easy implementation of even the most advanced smart street lighting systems.

StreetLight Vision boasts many projects it has participated in from the largest in the field (Oslo) to the fairly small ones used to control lighting of just one street. Scalability of the street lighting management system makes it well suited to large installations consisting of hundreds of thousands of light sources as well as small, local installations. Certainly in the near future our French partner will be able to boast more large-scale projects. We hope to support them by offering our experience and knowledge in the field of electronic devices design and hardware solutions delivery.

As Apanet is going to use Streetlight Vision’s extensive software experience and solicit their help in the field of the smart street lighting networks software it means that both companies will complement each other. Such cooperation as well as the knowledge and experience of both companies will surely lead to many interesting projects. We look forward to that.

Sierpień 16, 2011

Współpraca z StreetLight.Vision z Paryża

inteligentne oświetlenie drogoweAPANET green system nawiązała współpracę z firmą StreetLight.Vision z Paryża.

StreetLight.Vision jest bodaj największym producentem oprogramowania do zarządzania inteligentnymi sieciami oświetlenia ulic na świecie.

Oferta StreetLight.Vision obejmuje każdy aspekt zarządzania oświetleniem; zarówno interfejs użytkownika jak i zarządzanie naprawami a także oprogramowanie służące instalatorom, dzięki któremu instalacja nawet najbardziej zaawansowanych systemów inteligentnego oświetlenia ulic staje się bezproblemowe a nawet łatwe dla każdego instalatora.

Firma StreetLight.Vision może się pochwalić wieloma projektami, w których uczestniczyła począwszy od największych w tej dziedzinie (Oslo) do całkiem małych służących do sterowania oświetleniem jednej ulicy. Skalowalność systemu zarządzania oświetleniem ulic sprawia, że ten system informatyczny nadaje się równie dobrze do ogromnych instalacji rzędu setek tysięcy punktów świetlnych jak i małych lokalnych instalacji. Z pewnością w niedalekiej przyszłości nasz Francuski partner bedzie mógł się pochwalić następnymi bardzo dużymi projektami, w czym mamy nadzieje mu pomagać służąc doświadczeniem i wiedzą z zakresu projektowania urządzeń elektronicznych i dostarczania rozwiązań hardware’owych.

Dopełnieniem współpracy będzie również to, że dzięki temu, że StreetLigt.Vision ma ogromne doświadczenie w zakresie software’u mamy zamiar korzystać z pomocy tej firmy w zakresie oprogramowania inteligentnych sieci oświetlenia ulic. Dzięki temu, że nasze działalności są dopełniające się, a wiedza i doświadczenie obu naszych firm w zakresach swoich działalności jest bardzo duża ze wspólnego działania na pewno powstanie wiele ciekawych projektów, na co bardzo liczymy.

[nggallery id=3]

Sierpień 10, 2011

Umowa partnerska z LEDIKO

oświetlenie uliczneNiniejszym chielismy poinformować, że firma APANET green system sp. z o.o. podpisała umowę partnerską z firmą „LEDIKO Walendowski i Wilanowski” Sp.j. , która to firma również jest laureatem konkursu Ministera Środowiska – „GreenEvo- Akcelerator Zielonych Technologii”.

LEDIKO jest m.in. producentem LED-owych opraw oświetlenia ulicznego. Z racji na to, że działamy w jednej branży uzgodniliśmy, że nasze firmy będą wspierać się wzajemnie zarówno w działaniach edukacyjnych, marketingowych jak i handlowych. Zakładamy również, że dzięki tej umowie będzie możliwe wspólne realizowanie projektów nowoczesnego i inteligentnego oświetlenia ulic. LEDIKO jako specjalista w dziedzinie diod LED i APANET green system jako specjalista w dziedzinie sterowania i komunikacji PLC wspólnie mogą zaoferować lepsze i nowocześniejsze rozwiązania dla klientów oczekujących energooszczędne systemy oświetlenia ulic.

Cieszymy się z nawiązanej współpracy ponieważ działając na tym samym rynku nasze produkty nie są konkurencyjne a uzupełniające się i dzięki temu współdziałając wyznaczamy nowe standardy funkcjonalności oświetlenia ulic. Ilość naszych firm partnerskich stale rośnie co pomaga nam dostosowywać rozwiązania elektronicznego sterowania do potrzeb klientów w wielu segmentach rynku inteligentnej energetyki czy ogólnie SmartGrid.

[nggallery id=2]

Sierpień 10, 2011

Partnership Agreement with LEDIKO

We would like to announce that APANET Green System Ltd has signed a partnership agreement with „LEDIKO Walendowski and Wilanowski” which is also one of the winners of the Ministry of Environment contest GreenEvo – Green Technology Accelerator.

One of LEDIKO operations is LED street light housings manufacturing. Because of the fact that both companies operate in the same industry we agreed on supporting each other in educational, marketing and commercial activities. We also assume that through this agreement joint project implementation in the area of the modern smart street lighting systems will be possible. Together LEDIKO as a LED diodes specialist and Apanet Green System as a PLC control and communication specialist are able to offer better, cutting edge solutions for customers demanding energy efficient street lighting systems.

We are extremely glad about the cooperation as even though we operate in the same market our products are not competitive but complementary and thus when working together we set new street lighting functionality standards. The number of our partner companies is constantly growing which helps us to tailor electronic control solutions to the needs of the customers in many segments of smart energy market or SmartGrid in general.